• Žiadosť o sponzorský príspevok

     • Vážení priatelia!


               Naša škola bola poverená Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a športu SR organizovaním 54. ročníka Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov. Na tomto podujatí sa zúčastní 6 škôl zo Slovenska. Každú školu bude reprezentovať 10 žiakov v sprievode 2 vedúcich.

      Ako organizátor 54. ročníka CŠH pre sluchovo postihnutých žiakov by sme chceli vytvoriť pre športovcov priaznivú atmosféru, bohatú na športové a kultúrne zážitky, aby sa cítili v našom meste čo najlepšie a aby im ostali na Lučenec len tie najlepšie spomienky.

               Aj preto sme sa rozhodli obrátiť sa na Vás so žiadosťou o sponzorský príspevok. Uvítame Vašu finančnú alebo vecnú podporu, ktorou môžete prispieť k úspešnému priebehu tohto, pre sluchovo postihnutých žiakov tradičného a výnimočného, podujatia. V prípade, že sa rozhodnete akoukoľvek formou podporiť našu školu, prosíme, obráťte sa priamo na Mgr. Poltársku, zástupkyňu riaditeľky školy (047/ 451 18 56, 047/433 14 59), prípadne na riaditeľku školy, ktoré Vám poskytnú bližšie informácie. Svoj príspevok môžete poskytnúť na základe Darovacej zmluvy.


      Žiadosť o sponzorský príspevok SP 2018.docx

      Darovacia_zmluva_2018_CSH.docx

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
    • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
    • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
  • Fotogaléria

   • Slávnostné ukončenie školského roka 2018-2019
   • Deň detí
   • Priehrada Ľadovo
   • Kuriatka a motýliky v bazéne
   • Kuriatka a motýliky v Timmy lande
   • Koncoročný výlet Fiľakovo
   • Okresná škôlkárska olympiáda
   • Športová olympiáda v MŠ
   • Váľanie mája
   • Deň matiek Dr. Herza 6
   • Výlet do Banskej Bystrice po stopách SNP
   • Deň výťazstva nad fašizmom v parku