• Fotoalbum

     Školský rok 2021/2022

            Týždeň zdravej výživy

     Týždeň zdravej výživy v 3.AS          Týždeň zdravej výživy - 2. deň             ŽIJEME ZDRAVO, TVORÍME HRAVO

                

              Gaštanová pizza                     Imatrikulácia                   Začala škola 3.AS           Cvičenie v prírode 3. AS

          


                Cvičenie v prírode

          Cvičenie v prírode

                 K.Supa                          Výlet 2.AS- 3.B                              2.B výlet

       

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje