• Fotoalbum

     Školský rok 2021/2022

          Cvičenie v prírode

     Ochrana života a zdravia                       Absolventi 2013 - 2022                        Class 8.B has got talent - trieda 8.B má talent

                                       

     Škola v prírode- Vernár- 4.A a 4.B          Celoškolský výlet Drienčany             Exkurzia do múzea SNP v Banskej Bystrici

                           

     Návšteva Čističky odpadových vôd        Recitačná súťaž žiakov MŠ a 1.stupňa ZŠ                        Deň zeme

                                                

                      Deň narcisov 2022                            Dopravná výchova                               Čitateľský oriešok 8.

        

       Deň farebných ponožiek                  Týždeň priateľstva                  Týždeň bezpečného internetu

       

            Vianoce v škole                    Vianočný pozdrav od 4.B                           Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

       

     Svetový deň boja proti AIDS            Týždeň boja proti drogám                 Martin na bielom koni navštívil 3.AS

        

                      Halloween                               Týždeň zdravej výživy                        Týždeň zdravej výživy v 4.A - K.Supa

        

     Týždeň zdravej výživy v 3.AS          Týždeň zdravej výživy - 2. deň             ŽIJEME ZDRAVO, TVORÍME HRAVO

                

              Gaštanová pizza                     Imatrikulácia                   Začala škola 3.AS           Cvičenie v prírode 3. AS

          


                Cvičenie v prírode

          Cvičenie v prírode

                 K.Supa                          Výlet 2.AS- 3.B                              2.B výlet

       

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje