• Špeciálna materská škola internátna

    •  

     Špeciálna materská škola internátna

      

     Špeciálna materská škola internátna, pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu „ŠIKOVNÉ JAZÝČKY“ so zameraním na  správny rozvoj vnímania reči, porozumenia reči a jej produkcie. Deťom  od 3 rokov poskytujeme každodennú odbornú individuálnu logopedickú intervenciu, vykonávanú vlastnými špeciálnymi pedagógmi – logopédmi. Cieľom logopedickej intervencie je:

     • rozvíjať aktívnu a pasívnu slovnú zásobu
     • rozvíjať poznávacie procesy
     • rozvíjať pamäťové schopnosti
     • rozvíjať jemnú a hrubú motoriku
     • nácvik fonematickej diferenciácie
     • nácvik fyziologicky správneho dýchania
     • rozvíjať motoriku artikulačných orgánov
     • vyvodzovanie, fixácia a automatizácia hlások
     • rozvíjať zrakové vnímanie, sluchové vnímanie a taktilno – kinestestické vnímanie
     • rozvíjať rytmické cítenie

      

     Pre bližšie informácie kliknite na tento odkaz: Špeciálna materská škola

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Slávnostné ukončenie školského roka 2018-2019
  • Deň detí
  • Priehrada Ľadovo
  • Kuriatka a motýliky v bazéne
  • Kuriatka a motýliky v Timmy lande
  • Koncoročný výlet Fiľakovo
  • Okresná škôlkárska olympiáda
  • Športová olympiáda v MŠ
  • Váľanie mája
  • Deň matiek Dr. Herza 6
  • Výlet do Banskej Bystrice po stopách SNP
  • Deň výťazstva nad fašizmom v parku