• Špeciálna materská škola internátna

    •  

     Špeciálna materská škola internátna

      

     Špeciálna materská škola internátna, pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu „ŠIKOVNÉ JAZÝČKY“ so zameraním na  správny rozvoj vnímania reči, porozumenia reči a jej produkcie. Deťom  od 3 rokov poskytujeme každodennú odbornú individuálnu logopedickú intervenciu, vykonávanú vlastnými špeciálnymi pedagógmi – logopédmi. Cieľom logopedickej intervencie je:

     • rozvíjať aktívnu a pasívnu slovnú zásobu
     • rozvíjať poznávacie procesy
     • rozvíjať pamäťové schopnosti
     • rozvíjať jemnú a hrubú motoriku
     • nácvik fonematickej diferenciácie
     • nácvik fyziologicky správneho dýchania
     • rozvíjať motoriku artikulačných orgánov
     • vyvodzovanie, fixácia a automatizácia hlások
     • rozvíjať zrakové vnímanie, sluchové vnímanie a taktilno – kinestestické vnímanie
     • rozvíjať rytmické cítenie

      

     Pre bližšie informácie kliknite na tento odkaz: Špeciálna materská škola

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Aj keď sme sa nemohli stretávať, nezabudli sme na Vás - Dr. Herza
  • Rozlúčka - motýliky
  • Športové popoludnie motýliky
  • Motýliky doma
  • Deň otcov - Dr. Herza
  • Opäť v škole - Dr. Herza
  • Sovičky v parku
  • Takto doma pomáhame
  • Pre mamičky - 3.A -Dr. Herza
  • Ako sme v ŠKD Dr.Herza zvládli Deň Zeme počas karantény
  • Sovičky sa učia a objavujú
  • Učíme sa doma, Dr. Herza - P. C