•  

     Projekt s názvom „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so ŠVVP“ a program Erasmus+

     Spojená škola internátna sa už po druhýkrát zapojila do vzdelávacích mobilít pre učiteľov financovaných zo zdrojov EU a vypracovala projekt s názvom „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so ŠVVP“ v rámci výzvy 2019 programu Erasmus+.

      

     Vďaka projektu absolvovali 2 učiteľky  Mgr. Erika Tóthová a Mgr. Eva Švecová vzdelávanie v Spojenom Kráľovstve, v meste Cambridge.

      

     Celý projekt bol zameraný na učiteľa a žiaka. Absolvovaním kurzov v zahraničí získali učitelia nové vedomosti, skúsenosti, rozšírili si obzor o nové trendy vzdelávania, zlepšili si jazykové kompetencie, nadviazali kontakty s kolegami z iných krajín.

      

     Realizácia projektu a implementácia jeho výsledkov mala za cieľ zvýšiť kvalitu vzdelávania v  Spojenej škole internátnej a prispieť tým k premene klasickej školy na školu modernú, kde sú spokojní učitelia, žiaci aj rodičia.

      

     Myslíme si, že jedným z hlavných úspechov celého programu Erasmus + , a tým aj nášho projektu je nadšenie, ktoré vzbudí vo všetkých zúčastnených. Je to radosť, vnútorné šťastie, pocit dobrodružstva a zároveň odhodlania vykročiť zo svojej komfortnej zóny a skúsiť niečo nové.

      

     Sme veľmi hrdé, že jeden z dvoch projektov, ktoré boli schválené v okrese Lučenec je práve náš projekt, ktorý končí 31.5.2020.

      

      

     Mgr. Erika Tóthová

      

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje