Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis
Faktúra 196/2019 Čistiace a upratovacie potreby 68,28 s DPH 118/2019 22.08.2019 RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 0045512205
Faktúra 197/2019 Čistiace a upratovacie potreby 91,50 s DPH 119/2019 22.08.2019 RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 0045512205
Faktúra 199/2019 VSSR ročný prístup 117,00 s DPH 121/2019 21.08.2019 Poradca podnikateľa, spol s.r.o., Martina Rázusa 23 A, 01001 Žilina 1, IČO : 31592503
Faktúra 198/2019 UP - Svet škôlkárov 109,30 s DPH 120/2019 21.08.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., ON Člen skupiny Klett, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718
Objednávka 120/2019 UP - Svet škôlkára 109,30 s DPH 20.08.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o, Odbor,.naklaateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava , IČO: 35908718 Oľga Fízeľová hospodárka školy
Objednávka 119/2019 Čistiace, upratovacie potreby 91,50 s DPH 20.08.2019 RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 03 Lučenec, IČO: 45512205 Oľga Fízeľová hospodárka školy
Objednávka 118/2019 Čistiace, upratovacie potreby 68,28 s DPH 20.08.2019 RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 03 Lučenec, IČO: 45512205 Oľga Fízeľová hospodárka školy
Faktúra 194/2019 Virtuálna knižnica - 7/2019 16,56 s DPH Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535 12.08.2019 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977
Faktúra 190/2019 Telefónne poplatky 7/2019 26,87 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb 12.08.2019 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
Faktúra 195/2019 Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy plus 18,00 s DPH Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535 12.08.2019 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977
Faktúra 192/2019 Elekrina K. Supa - vyučtovanie 7/2019 725,95 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 671820 09.08.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
Faktúra 193/2019 Elekrina Dr. Herza - vyučtovanie 7/2019 85,90 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 671820 09.08.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
Faktúra 201/2019 Tlač PP 23,51 s DPH 116/2019 09.08.2019 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
Faktúra 200/2019 Plyn VO - yvučtovanie 7/2019 1 514,68 s DPH Zmluva o dodávke plynu S-klasik č. 5150707215 09.08.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
Faktúra 191/2019 Voda K. Supa 7/19 377,24 s DPH Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542 08.08.2019 STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
Faktúra 189/2019 Telefónne poplatky 7/2019 186,54 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290 08.08.2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469
Faktúra 188/2019 Nájom VOK - 7/2019 76,63 s DPH 05.08.2019 MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758
Faktúra 187/2019 Plyn Dr. Herza MO - záloha 8/2019 1 004,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie MP a O č. 5150707215 02.08.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
Objednávka 117/2019 Tlač PP - ZŠS 23,51 s DPH 02.08.2019 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 Oľga Fízeľová hospodárka školy
Faktúra 186/2019 Obedy zamestancov za júl 2018 728,00 s DPH 100/2019 01.08.2019 Peter Nôta A. Petöfiho č. 115/6, 984 01 Lučenec, IČO: 47551151
zobrazené záznamy: 1-20/4331