Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis
Faktúra 199/2015 Potraviny 45,59 s DPH Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka 29.05.2015 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760598
Faktúra 119/2017-SŠI Potraviny 45,24 s DPH Kúpna zmluva č. 39/2017 - SŠI 19.12.2017 Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina, IČO: 31563490
Faktúra 106/2017-SŠI Potraviny 35,18 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 2713/2017 07.12.2017 Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
Faktúra 107/2017-SŠI Potraviny 146,78 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 032/181/2017 07.12.2017 AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, 902 01 Pezinok, IČO: 34144579
Faktúra 108/2017-SŠI Potraviny 238,83 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 6/2017-SŠI 11.12.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
Faktúra 109/2017-SŠI Potraviny 164,51 s DPH Kúpno - predajná zmluva č. 4/2017-SŠI 11.12.2017 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104
Faktúra 110/2017-SŠI Potraviny 172,05 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 217841 11.12.2017 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
Faktúra 111/2017-SŠI Potraviny 122,94 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 6/2017-SŠI 11.12.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
Faktúra 112/2017-SŠI Potraviny 344,98 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 6/2017-SŠI 12.12.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
Faktúra 113/2017-SŠI Potraviny 190,42 s DPH Kúpna zmluva č. 39/2017 - SŠI 12.12.2017 Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina, IČO: 31563490
Faktúra 114/2017-SŠI Potraviny 305,48 s DPH Kúpna zmluva-rámcová číslo 162/17 14.12.2017 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
Faktúra 115/2017-SŠI Potraviny 179,34 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 6/2017-SŠI 18.12.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
Faktúra 116/2017-SŠI Potraviny 374,99 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 6/2017-SŠI 04.12.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
Faktúra 117/2017-SŠI Potraviny 133,21 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 6/2017-SŠI 18.12.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
Faktúra 118/2017-SŠI Potraviny 160,54 s DPH Kúpna zmluva-rámcová číslo 162/17 19.12.2017 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
Faktúra 120/2017-SŠI Potraviny 4,45 s DPH Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobky z nich na školský rok 2017/2018 19.12.2017 HOOK, s.r.o., Toryská 6, Košice 040 11, IČO: 36 216 224 
Faktúra 104/2017-SŠI Potraviny 21,55 s DPH Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobky z nich na školský rok 2017/2018 05.12.2017 HOOK, s.r.o., Toryská 6, Košice 040 11, IČO: 36 216 224 
Faktúra 121/2017-SŠI Potraviny 8,04 s DPH Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobky z nich na školský rok 2017/2018 19.12.2017 HOOK, s.r.o., Toryská 6, Košice 040 11, IČO: 36 216 224 
Faktúra 122/2017-SŠI Potraviny 217,63 s DPH Kúpna zmluva-rámcová číslo 162/17 19.12.2017 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
Faktúra 123/2017-SŠI Potraviny 198,85 s DPH Rámcová zmluva oobchodnej spolupráci č. 1/2017-SŠI 21.12.2017 GM plus s.r.o., Jesenského 1, 962 12 Detva, IČO: 36047651
zobrazené záznamy: 1-20/4799