Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis
s DPH
Faktúra 194/2015 3 policový gastro vozík - ZŠS 197,66 s DPH 194/2015 11.09.2015 GASTRO-Galaxi Branislav Dvoriščák, Slovenská 16, 08001 Prešov, IČO: 41231082
Faktúra 211/2016 AKU vŕtačka 69,90 s DPH 123/2016 13.07.2016 AQUAUNIVERSAL, s. r.o.,  Železničná 28,  984 01 Lučenec, IČO: 36 741 353
Objednávka 117/2016 ASC - komplet malotriedka 199,00 s DPH 29.06.2016 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31 36 11 61 Eva Kertészová hospodárka školy
Faktúra 200/2016 ASC - komplet malotriedka 199,00 s DPH 117/2016 30.06.2016 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31 36 11 61
Faktúra 155/2019 ASC Agenda Komplet 2020 399,00 s DPH 98/2019 20.06.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161
Objednávka 98/2019 ASC Agenda Komplet na šk.r.19/20 399,00 s DPH 20.06.2019 ASC, Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 Eva Kertészová hospodárka školy
Objednávka 94/2015 ASC agenda - komplet PC program 136,00 s DPH 24.08.2015 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31 36 11 61 Eva Kertészová hospodárka školy
Faktúra 26/2017-SŠI ASC agenda 2018 199,00 s DPH 87/2017 20.09.2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31 36 11 61
Objednávka 102/2018 ASC agenda 2019 199,00 s DPH 21.06.2018 ASC, Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 Eva Kertészová hospodárka školy
Faktúra 183/2018 ASC agenda ročný prístup 199,00 s DPH 102/2018 28.06.2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161
Faktúra 136/2015 Aktualizačný softvér 63,00 s DPH 136/2015 26.06.2015 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31 36 11 61
Objednávka 67/2015 Aktualizačný softvér 63,00 s DPH 26.06.2015 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31 36 11 61 Eva Kertészová hospodárka školy
Faktúra 262/2016 Aktualizácia PC prog. - ZŠS 229,20 s DPH Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácií SW 07.09.2016 Verejná informačná služba, spol. s.r.o., Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36006912
Faktúra 234/2015 Aktualizácia PC programu 245,28 s DPH 13.10.2015 VEMA, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, IČO: 31355374
Faktúra 175/2015 Aktualizácia PC programu - ASC agenda komplet malotriedka 136,00 s DPH 175/2015 26.08.2015 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31 36 11 61
Objednávka 81/2015 Aktualizácia PC programu - stravovanie 574,80 s DPH 23.07.2015 Verejná informačná služba, spol. s.r.o., Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36006912 Eva Kertészová hospodárka školy
Faktúra 169/2015 Aktualizácia PC programu - stravovanie 574,80 s DPH 169/2015 17.08.2015 Verejná informačná služba, spol. s.r.o., Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36006912
Objednávka 123/2016 Aku vŕtačka 69,90 s DPH 11.07.2016 AQUAUNIVERSAL, s. r.o.,  Železničná 28,  984 01 Lučenec, IČO: 36 741 353 Eva Kertészová hospodárka školy
Faktúra 85/2017-SŠI Archivačné sponky 40,00 s DPH 34/2017-SŠI 03.11.2017 Sponka s.r.o., Štefánikova 817, 020 01 Púchov, IČO: 51132907
zobrazené záznamy: 1-20/4799