Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis
Faktúra 199/2015 Potraviny 45,59 s DPH Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka 29.05.2015 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760598
Objednávka 67/2018 Revízia bleskozvodov 372,00 s DPH 21.05.2018 Združenie BILKA-SVET, Ladislav Svet, Gemerská cesta 35, 984 01 Lučenec, IČO: 17832594 Eva Kertészová hospodárka školy
Objednávka 54/2018 Obedy pre zamestnancov 259,20 s DPH 23.04.2018 Vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 45984751 Eva Kertészová hospodárka školy
Objednávka 55/2018 Autobusová doprava - LC - Ždiar a späť 720,00 s DPH 23.04.2018 KOEL s.r.o., Zelené 623/2, 985 59 Vidiná, IČO: 47920874 Eva Kertészová hospodárka školy
Objednávka 56/2018 Maľovanie tried 434,00 s DPH 24.04.2018 Róbert Róth, Panické Dravce 228, 985 3 2Veľká nad Ipľom, IČO: 14179636 Eva Kertészová hospodárka školy
Objednávka 57/2018 Revízia, oprava hasiacich prístrojov 453,12 s DPH 27.04.2018 MILAN FALŤAN JUNIOR, Modré zeme č. 6, 984 01 Lučenec, IČO: 34863321 Eva Kertészová hospodárka školy
Objednávka 58/2018 Vodoinštalačný materiál 42,92 s DPH 27.04.2018 AQUAUNIVERSAL, s.r.o., Hlavná 6, 984 01 Lučenec, IČO: 36741353 Eva Kertészová hospodárka školy
Objednávka 59/2018 Hygienické, čistiace potreby 20,87 s DPH 27.04.2018 SLOVPAP LUČENEC s.r.o., Zvolenská cesta 10, 984 01 Lučenec, IČO: 43941257 Eva Kertészová hospodárka školy
Objednávka 60/2018 Valec do tlačiarne SAMSUNG MLT 33,46 s DPH 09.05.2018 Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III.2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 Eva Kertészová hospodárka školy
Objednávka 61/2018 Publikácia - Svet škôlkara 90,78 s DPH 10.05.2018 RAABE Slovensko, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 Eva Kertészová hospodárka školy
Objednávka 62/2018 Učebné pomôcky - MŠ 394,50 s DPH 11.05.2018 STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava, IČO: 31360513 Eva Kertészová hospodárka školy
Objednávka 63/2018 Lampa do dataprojektoru EPSON EB 115,00 s DPH 11.05.2018 DATEX s.r.o., Dobroč č. 8, 985 53 Mýtna, IČO: 47748001 Eva Kertészová hospodárka školy
Objednávka 64/2018 Vypracovanie dokumentácie - OOÚ 240,00 s DPH 14.05.2018 Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca, IČO: 46199004 Eva Kertészová hospodárka školy
Objednávka 65/2018 TLAČ PP 56,27 s DPH 14.05.2018 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 Eva Kertészová hospodárka školy
Objednávka 66/2018 Dezinsekčné služby 25,00 s DPH 18.05.2018 Dušan Kuttner, Rúbanisko II 418/5, 984 03 Lučenec, IČO: 41813910 Eva Kertészová hospodárka školy
Objednávka 68/2018 Trampolína 265,00 s DPH 22.05.2018 Meru šport s.r.o., Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava 2, IČO: 04753381 Eva Kertészová hospodárka školy
Objednávka 52/2018 Obedy - 4/2018 14,50 s DPH 27.03.2018 Peter Nôta, A. Petöfiho č. 115/6, 984 01 Lučenec, IČO: 47551151 Eva Kertészová hospodárka školy
Objednávka 69/2018 Učebné pomôcky do MŠ 129,80 s DPH 22.05.2018 Meru šport s.r.o., Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava 2, IČO: 04753381 Eva Kertészová hospodárka školy
Objednávka 70/2018 Ocenenie, medaile, poháre - CŠH 695,52 s DPH 23.05.2018 PEDRO ŠPORT s.r.o., Ľ. Štúra 2159/5, 984 01 Lučenec, IČO: 44014481 Eva Kertészová hospodárka školy
Objednávka 71/2018 Upratovacie, čistiace, hygienické potreby 130,24 s DPH 24.05.2018 RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 45512205 Eva Kertészová hospodárka školy
zobrazené záznamy: 1-20/4799