Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis
Faktúra 199/2015 Potraviny 45,59 s DPH Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka 29.05.2015 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760598
Faktúra 50/2017-SŠI Telefónne poplatky -2,40 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 99204249290 07.10.2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Faktúra 28/2017-SŠI Plyn H MO - záloha 9/2017 16,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu č. 5100000278 25.09.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 29/2017-SŠI Plyn S MO - záloha 9/2017 39,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu č. 5100000278 25.09.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 30/2017-SŠI Elektrika S - vyúčt. 1.9. až 5.9. 2017 122,76 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 3100878117 25.09.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 31/2017-SŠI Elektrika H - vyúčt. 1.9. až 5.9. 2017 36,23 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 3100878117 25.09.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 33/2017-SŠI Telefónne poplatky 1,80 s DPH Zmluva o pripojení 28.09.2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Faktúra 40/2017-SŠI Plyn H - MO - záloha 10/2017 39,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie MO č. 6300244502 02.10.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 41/2017-SŠI Plyn S - MO - záloha 10/2017 16,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie MO č. 6300244502 02.10.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 43/2017-SŠI Telefónne poplatky 70,49 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb 05.10.2017 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
Faktúra 44/2017-SŠI Signalizačné zariadenie 119,95 s DPH Nájomná zmluva 06.10.2017 SPIN plus, spol. s.r.o., Lazovná 62, 974 01 Banksá Bystrica, IČO: 36053261
Faktúra 48/2017-SŠI Telefónne poplatky 39,98 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 99204249290 07.10.2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Faktúra 49/2017-SŠI Telefónne poplatky 63,94 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317 a 2029318080 07.10.2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Faktúra 51/2017-SŠI Virtuálna knižnica - 9/2017 16,56 s DPH Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535 07.10.2017 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977
Faktúra 20/2017-SŠI Elektrika S - vyúčtovanie 8/2017 621,02 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 3100878117 18.09.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 54/2017-SŠI Plyn VO - vyúčtovanie 9/2017 1 795,57 s DPH Zmluva o dodávke plynu S-klasik č. 5150707215 11.10.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 55/2017-SŠI Telefónne poplatky 19,86 s DPH Zmluva o pripojení 11.10.2017 SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47258314
Faktúra 57/2017-SŠI Voda - K. Supa 777,66 s DPH Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542 16.10.2017 STVPS, a.s., VEOLIA VODA, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030
Faktúra 59/2017-SŠI Elektrika - Dr. Herza 249,17 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 671832 16.10.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 60/2017-SŠI Elektrika - K. Supa 820,79 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 671820 16.10.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
zobrazené záznamy: 1-20/4331