Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis
Objednávka 5/2016 Inštalácia PC programu s DPH 12.01.2016 VEMA, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, IČO: 31355374 Eva Kertészová hospodárka školy
Objednávka 145/2018 Upratovacie potreby s DPH 25.01.2018 RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 45512205 Eva Kertészová hospodárka školy
s DPH
Faktúra 13/2015 Plyn Herza, kuch. - vyúčtovanie 12/2014 -2 458,85 s DPH 13/2015 19.01.2015 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008
Faktúra 19/2016 Plyn MO - vyúčtovanie za rok 2015 -1 627,51 s DPH Zmluva o dodávke plynu 25.01.2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008
Faktúra 10/2015 Plyn - vyúčtovanie 12/2014 -1 415,10 s DPH 10/2015 16.01.2015 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008
Faktúra 75/2018 Nájom VOK - 1/2018 - dobropis k FA č. 2018220081 -603,17 s DPH 21.03.2018 MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758
Faktúra 101/2017-SŠI Storno faktúra k fa. č. 7328574598-plyn MO - záloha 9/2017 -600,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu č. 5100000278 22.11.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 236/2018 Voda K. Supa - opravná FA k FA č. 2181183479 -433,76 s DPH Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542 07.09.2018 STVPS, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
Faktúra 62/2015 Kvety "Deň učiteľov" -15,20 s DPH 62/2015 01.04.2015 Mgr. Ladislav Turek, Centrum priemyselný tovar od A-Z Vajanského 10, 984 01 Lučenec,
Faktúra 98/2017 Opravná faktúra k mes. 1/2017 - Voda - K. Supa -9,56 s DPH Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 206201244 03.04.2017 STVPS, a.s., VEOLIA VODA, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030
Faktúra 35/2018 Telefónne poplatky -6,06 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb 12.02.2018 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
Faktúra 50/2017-SŠI Telefónne poplatky -2,40 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 99204249290 07.10.2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Faktúra 136/2016 Tlačivá - vyúčtovacia FA 0,00 s DPH 163/2016 10.05.2016 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
Faktúra 123/2016 Tlačivá - vyúčtovacia FA 0,00 s DPH 60/2016 02.05.2016 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
Faktúra 204/2015 Telefónne poplatky 0,00 s DPH Zmluva o pripojení 28.09.2015 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35763469
Faktúra 146/2016 Plyn VO - vyúčtovacia FA 0,00 s DPH Zmluve č. Z201539069_Z o dodávke plynu 20.05.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 60/2018 Služby TTP 0,00 s DPH Zmluva o dielo č. P_61/2008 08.03.2018 IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957
Faktúra 3/2017 Plyn vyúčtovacia FA 0,00 s DPH Zmluve č. Z201539069_Z o dodávke plynu 04.01.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 224/2016 Vyúčtovacia faktúra k zálohe za plyn 0,00 s DPH Zmluve č. Z201539069_Z o dodávke plynu 27.07.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
zobrazené záznamy: 1-20/4799