Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis
s DPH
Faktúra 91/2017-SŠI Telefónne poplatky 19,90 s DPH Zmluva o pripojení 09.11.2017 SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47258314
Faktúra 80/2017-SŠI Virtuálna knižnica - 10/2017 16,56 s DPH Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535 02.11.2017 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977
Faktúra 81/2017-SŠI Plyn H kuch. - záloha 11/2017 16,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie MO č. 6300244502 02.11.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 82/2017-SŠI Plyn S kuch. - záloha 11/2017 39,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie MO č. 6300244502 02.11.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 83/2017-SŠI Plyn Herza - záloha 11/2017 545,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie MO č. 6300244502 02.11.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 84/2017-SŠI Voda - K. Supa 10/2017 547,91 s DPH Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542 02.11.2017 STVPS, a.s., VEOLIA VODA, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030
Faktúra 85/2017-SŠI Archivačné sponky 40,00 s DPH 34/2017-SŠI 03.11.2017 Sponka s.r.o., Štefánikova 817, 020 01 Púchov, IČO: 51132907
Faktúra 86/2017-SŠI Čistiace, hygienické, kancelárske potreby 97,73 s DPH 33/2017-SŠI 03.11.2017 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
Faktúra 87/2017-SŠI Telefónne poplatky 26,26 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb 06.11.2017 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
Faktúra 88/2017-SŠI Telefónne poplatky 60,22 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317 a 2029318080 08.11.2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Faktúra 89/2017-SŠI Telefónne poplatky 39,98 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 99204249290 08.11.2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Faktúra 90/2017-SŠI Učebné pomôcky 379,00 s DPH 44/2017-SŠI 09.11.2017 ELARIN s.r.o., Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, Trnkov 44, 082 12 Trnkov, IČO: 45240841
Faktúra 92/2017-SŠI Plyn Vo - vyúčtovanie 10/2017 3 087,90 s DPH Zmluva o dodávke plynu S-klasik č. 5150707215 10.11.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 78/2017-SŠI Vodoinštalačný materiál 67,39 s DPH 40/2017-SŠI 02.11.2017 AQUAUNIVERSAL, s.r.o., Hlavná 6, 984 01 Lučenec, IČO: 36741353
Faktúra 93/2017-SŠI Oprava tlačiarne 23,18 s DPH 49/2017-SŠI 13.11.2017 Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225
Faktúra 94/2017-SŠI Telefónne poplatky 82,12 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb 13.11.2017 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
Faktúra 95/2017-SŠI Revízia komínov 155,00 s DPH 47/2017-SŠI 14.11.2017 František Adamčák KOMINÁRSKE SLUŽBY Nám. republiky 10, 984 01 Lučenec, IČO: 30507219
Faktúra 180/2017 Potraviny 193,92 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 20/2016 12.06.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
Faktúra 181/2017 Potraviny 129,12 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 304059-2 12.06.2017 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
zobrazené záznamy: 1-20/4331