Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis
Faktúra 18/2016 Manip. poplatok za PP na výplatu 1,00 s DPH Poštová sprievodka 25.01.2016 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36631124
Faktúra 105/2017-SŠI UP-Integrovaný záchranný systém, hravá geometria 493,00 s DPH 43/2017-SŠI 24.11.2017 ELARIN s.r.o., Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, Trnkov 44, 082 12 Trnkov, IČO: 45240841
Faktúra 208/2016 Strava - antistress 121,20 s DPH 110/2016 11.07.2016 Peter Nôta, Reštaurácia Labužník, Petőfiho 6, 984 01 Lučenec, IČO: 47551151
Faktúra 96/2017-SŠI Hry pre deti v MŠ 218,00 s DPH 48/2017-SŠI 16.11.2017 Pro Solutions, s.r.o., Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava 1, IČO: 3584826
Faktúra 99/2017-SŠI Čistiace, upratovacie potreby 237,46 s DPH 52/2017-SŠI 21.11.2017 RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 0045512205
Faktúra 205/2016 Knihy - AJ 957,00 s DPH 119/2016 08.07.2016 PhDr. A. Oslancová - Albion Books, Dolná 23, 974 01 Banská Bystrica 1, IČO: 32016433
Faktúra 204/2016 Tonery 331,50 s DPH 111/2016 07.07.2016 Karol Uhl, UK - SERVIS, Rúbanisko III. 2914/38 984 01 Lučenec IČO: 43590225
Faktúra 100/2017-SŠI Tonery 133,94 s DPH 53/2017-SŠI 21.11.2017 Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225
Faktúra 202/2016 Čistiace, uprat., hygien. potreby 143,75 s DPH 122/2016 04.07.2016 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
Faktúra 103/2017-SŠI UP - Abeceda SK pre MŠ 178,00 s DPH 45/2017-SŠI 24.11.2017 ELARIN s.r.o., Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, Trnkov 44, 082 12 Trnkov, IČO: 45240841
Faktúra 200/2016 ASC - komplet malotriedka 199,00 s DPH 117/2016 30.06.2016 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31 36 11 61
Faktúra 199/2016 Potreby na upratovanie 255,02 s DPH 116/2016 29.06.2016 RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 45512205
Faktúra 198/2016 Tlač PPU 13,67 s DPH 113/2016 29.06.2016 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
Faktúra 197/2016 Kábel k PC 17,99 s DPH 112/2016 25.06.2016 Július Greksa - PROFPC, Novohradská 5, 984 01 Lučenec, IČO: 37755358
Faktúra 104/2017-SŠI UP-Krajina hlások 238,00 s DPH 46/2017-SŠI 24.11.2017 ELARIN s.r.o., Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, Trnkov 44, 082 12 Trnkov, IČO: 45240841
Faktúra 195/2016 Tlačivá 259,22 s DPH 163/2016 24.06.2016 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
Faktúra 106/2017-SŠI UP-Krajina hlások 238,00 s DPH 54/2017-SŠI 24.11.2017 ELARIN s.r.o., Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, Trnkov 44, 082 12 Trnkov, IČO: 45240841
Faktúra 211/2016 AKU vŕtačka 69,90 s DPH 123/2016 13.07.2016 AQUAUNIVERSAL, s. r.o.,  Železničná 28,  984 01 Lučenec, IČO: 36 741 353
Faktúra 107/2017-SŠI Televízor THMSON 399,00 s DPH 50/2017-SŠI 27.11.2017 NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487
Faktúra 108/2017-SŠI Hygienické, kancelárske potreby 115,10 s DPH 55/2017-SŠI 27.11.2017 SLOVPAP LUČENEC s.r.o., Zvolenská cesta 10, 984 01 Lučenec 1, IČO: 43941257
zobrazené záznamy: 1-20/4331