Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis
s DPH
Faktúra 141/2017 Tlačivá 103,64 s DPH 80/2017 15.05.2017 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
Objednávka 73/2017-SŠI Dymostroj - MVŽ 97,00 s DPH 08.12.2017 111, s.r.o., Zvolenská 5080/14A, 984 01 Lučenec, IČO: 36048569 Eva Kertészová hospodárka školy
Objednávka 80/2018 Reprokábel ( ozvučenie ) 38,00 s DPH 28.05.2018 1111, s.r.o., Zvolenksá 5080/14A, 984 01 Lučenec, IČO: 36048569 Eva Kertészová hospodárka školy
Faktúra 148/2018 Reprokábel (ozvučenie) - CŠH 38,00 s DPH 80/2018 05.06.2018 1111, s.r.o., Zvolenská 5080/14A, 984 01 Lučenec, IČO: 36048569
Objednávka 103/2016 Prenájom zvukovej aparatúry 100,00 s DPH 31.05.2016 1111, s.r.o., Zvolenská 5080/14A, 984 01 Lučenec, IČO: 36048569 Eva Kertészová hospodárka školy
Faktúra 174/2016 Prenájom zvukovej aparatúry - CŠH 100,00 s DPH 103/2016 07.06.2016 1111, s.r.o., Zvolenská 5080/14A, 984 01 Lučenec, IČO: 36048569
Faktúra 140/2017-SŠI Dymostroj - MVŽ 97,00 s DPH 73/2017-SŠI 13.12.2017 1111, s.r.o., Zvolenská 5080/14A, 984 01 Lučenec, IČO: 36048569
Objednávka 225/2015 Prenosný reproduktor 289,00 s DPH 22.12.2015 1111, s.r.o., Zvolenská 5080/14A, 984 01 Lučenec, IČO: 36048569 Eva Kertészová hospodárka školy
Faktúra 362/2015 Prenosný reproduktor 289,00 s DPH 225/2015 22.12.2015 1111, s.r.o., Zvolenská 5080/14A, 984 01 Lučenec, IČO: 36048569
Faktúra 335/2015 Mixér, váha 381,60 s DPH 198/2015 17.12.2015 A-nova s.r.o., Hollého 855/15, 909 01 Skalica, IČO: 45356505
Objednávka 198/2015 Mixér, váha 381,60 s DPH 10.12.2015 A-nova s.r.o., Hollého 855/15, 909 01 Skalica, IČO: 45356505 Eva Kertészová hospodárka školy
Faktúra 358/2015 Kuchynské vybavenie 1 544,18 s DPH 221/2015 21.12.2015 A-nova s.r.o., Hollého 855/15, 909 01 Skalica, IČO: 45356505
Objednávka 229/2015 Pracovné stoly, kuch. potreby 507,62 s DPH 22.12.2015 A-nova s.r.o., Hollého 855/15, 909 01 Skalica, IČO: 45356505 Eva Kertészová hospodárka školy
Faktúra 367/2015 Pracovné stoly - ZŠS 507,62 s DPH 229/2015 22.12.2015 A-nova s.r.o., Hollého 855/15, 909 01 Skalica, IČO: 45356505
Objednávka 221/2015 Kuchynské potreby 1 544,18 s DPH 21.12.2015 A-nova s.r.o., Hollého 855/15, 909 01 Skalica, IČO: 45356505 Eva Kertészová hospodárka školy
Faktúra 385/2015 Potraviny 18,84 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 35/2015 03.12.2015 AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, 902 01 Pezinok, IČO: 34144579
Faktúra 313/2016 Potraviny 127,93 s DPH Rámcová kúpna zmluva 181/1209/2016/01 27.10.2016 AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, 902 01 Pezinok, IČO: 34144579
Faktúra 26/2017 Potraviny 298,55 s DPH Rámcová kúpna zmluva 181/1209/2016/01 25.01.2017 AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, 902 01 Pezinok, IČO: 34144579
Faktúra 61/2017 Potraviny 193,43 s DPH Rámcová kúpna zmluva 181/1209/2016/01 20.02.2017 AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, 902 01 Pezinok, IČO: 34144579
zobrazené záznamy: 1-20/4331