Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis
Faktúra 6/2018 Potraviny 15,54 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 6/2017-SŠI 15.01.2018 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
s DPH
Faktúra 1/2015 Potraviny 266,64 s DPH Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka 02.01.2015 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760796
Faktúra 1/2015 Telefónne poplatky - 12/2014 51,02 s DPH 1/2015 02.01.2015 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava IČO: 35848863
Objednávka 1/2015 Oprava kopírovacieho stroja 30,38 s DPH 12.01.2015 Karol Uhl, UK - SERVIS, Rúbanisko III. 2914/38 984 01 Lučenec IČO: 43590225 Eva Kertészová hospodárka školy
Faktúra 1/2016 Potraviny 136,72 s DPH Rámcová kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. v spojení s ust. § 269 ods. 2 Obch. zákonníka 11.01.2016 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
Objednávka 1/2016 Obedy 1/2016 107,30 s DPH 04.01.2016 Peter Nôta, Reštaurácia Labužník, Petőfiho 6, 984 01 Lučenec, IČO: 47551151 Eva Kertészová hospodárka školy
Faktúra 1/2016 Telefónne poplatky - 12/15 57,49 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb 05.01.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava IČO: 35848863
Objednávka 1/2017 Obedy 1/2017 87,00 s DPH 02.01.2017 Peter Nôta, A. Petöfiho č. 115/6, 984 01 Lučenec, IČO: 47551151 Eva Kertészová hospodárka školy
Faktúra 1/2017 Telefónne poplatky 62,64 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb 04.01.2017 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
Faktúra 1/2017 Potraviny 174,13 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 20/2016 09.01.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
Faktúra 1/2018 Potraviny 221,06 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 217841 08.01.2018 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
Objednávka 1/2018 Obedy - 1/2018 43,50 s DPH 02.01.2018 Peter Nôta, A. Petöfiho č. 115/6, 984 01 Lučenec, IČO: 47551151 Eva Kertészová hospodárka školy
Faktúra 1/2018 Telefónne poplatky 0,72 s DPH Zmluva o pripojení 02.01.2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Faktúra 1/2019 Voda K. Supa-29.11.18-20.12.18 480,18 s DPH Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542 03.01.2019 STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
Faktúra 1/2019 Potraviny 187,99 s DPH Kúpna zmluva-rámcová číslo 037/18 08.01.2019 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
Objednávka 1/2019 Obedy pre zamestnancov - 1/2019 94,50 s DPH 02.01.2019 Peter Nôta, A.Petöfiho č. 115/6, 984 01 Lučenec, IČO: 47551151 Eva Kertészová hospodárka školy
Faktúra 1/2020 Potraviny 421,97 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 21/2019 07.01.2020 AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, IČO: 34144579
Objednávka 1/2020 Oprava valca na tlačiarni 38,64 s DPH 03.01.2020 Karol UHL-UK SERVIS, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 Oľga Fízeľová hospodárka školy
Faktúra 1/2020 Virtuálna knižnica - 12/2019 16,56 s DPH Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535 02.01.2020 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977
zobrazené záznamy: 1-20/4799