Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis
Faktúra 199/2015 Potraviny 45,59 s DPH Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka 29.05.2015 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760598
Faktúra 50/2017-SŠI Telefónne poplatky -2,40 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 99204249290 07.10.2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Faktúra 38/2017-SŠI Materiál na údržbu 27,79 s DPH 2/2017-SŠI 29.09.2017 Zachar Miroslav, Mlynská 5, 984 01 Lučenec, IČO: 14 18 17 03
Faktúra 39/2017-SŠI Učebné pomôcky 132,80 s DPH 14/2017-SŠI 02.10.2017 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
Faktúra 40/2017-SŠI Plyn H - MO - záloha 10/2017 39,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie MO č. 6300244502 02.10.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 41/2017-SŠI Plyn S - MO - záloha 10/2017 16,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie MO č. 6300244502 02.10.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 42/2017-SŠI Tonery, Oprava kopírovacieho stroja 799,56 s DPH 6/2017-SŠI 03.10.2017 Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225
Faktúra 43/2017-SŠI Telefónne poplatky 70,49 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb 05.10.2017 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
Faktúra 44/2017-SŠI Signalizačné zariadenie 119,95 s DPH Nájomná zmluva 06.10.2017 SPIN plus, spol. s.r.o., Lazovná 62, 974 01 Banksá Bystrica, IČO: 36053261
Faktúra 45/2017-SŠI Xerox, kancel. potr., hygien.potreb. 166,91 s DPH 20/2017-SŠI 06.10.2017 SLOVPAP LUČENEC s.r.o., Zvolenská cesta 10, 984 01 Lučenec 1, IČO: 43941257
Faktúra 46/2017-SŠI Hygienické potreby 28,32 s DPH 21/2017-SŠI 07.10.2017 FOREX - SK, s.r.o., Jiráskova 12, 984 01 Lučenec, IČO: 36051918
Faktúra 47/2017-SŠI Školské potreby - HN 282,20 s DPH 18/2017-SŠI 07.10.2017 Daffer spol. s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36320439
Faktúra 48/2017-SŠI Telefónne poplatky 39,98 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 99204249290 07.10.2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Faktúra 49/2017-SŠI Telefónne poplatky 63,94 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317 a 2029318080 07.10.2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Faktúra 51/2017-SŠI Virtuálna knižnica - 9/2017 16,56 s DPH Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535 07.10.2017 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977
Faktúra 36/2017-SŠI Dezinsekcia izieb - internát 420,00 s DPH 11/2017-SŠI 28.09.2017 Dušan Kutter, Rúbanisko II/5, 984 03 Lučenec, IČO: 41813910
Faktúra 52/2017-SŠI Čistiace, hygien., uprat. potreby 264,07 s DPH 22/2017-SŠI 10.10.2017 RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 0045512205
Faktúra 53/2017-SŠI Učebné pomôcky - VP 30,14 s DPH 3/2017-SŠI 11.10.2017 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
Faktúra 54/2017-SŠI Plyn VO - vyúčtovanie 9/2017 1 795,57 s DPH Zmluva o dodávke plynu S-klasik č. 5150707215 11.10.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 55/2017-SŠI Telefónne poplatky 19,86 s DPH Zmluva o pripojení 11.10.2017 SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47258314
zobrazené záznamy: 1-20/4331