Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis
Faktúra 299/2019 Telefónne poplatky - 11/2019 38,67 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
Faktúra 195/2015 Virtuálna knižnica - 8/2015 16,56 s DPH Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977
s DPH
Objednávka 149/2019 Naberačky monoblock 26,78 s DPH Lawex spol s.r.o., Sládkovičova 441, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36037800 Oľga Fízeľová hospodárka školy
Faktúra 233/2018 Potraviny 291,33 s DPH Rámcová kúpna zmluva 22.10.0218 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
Faktúra 326/2016 Potraviny 168,86 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 20/2016 01.01.1970 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
Faktúra 119/2016 Tlačivá 95,20 s DPH 163/2015 01.01.1970 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava IČO: 31331131
Faktúra 118/2016 Medaile - CŠH 48,40 s DPH 61/2016 01.01.1970 Športové ceny s.r.o., Malé námestie 2873/22, 901 01 Malacky, IČO: 44561024
Faktúra 237/2016 Potraviny 146,75 s DPH Kúpna zmluva-rámcová číslo 145/16 31.08.2011 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
Faktúra 2/2015 Voda - 12/2014 495,40 s DPH 2/2015 02.01.2015 STVPS, a.s., VEOLIA VODA, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030
Faktúra 1/2015 Potraviny 266,64 s DPH Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka 02.01.2015 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760796
Faktúra 1/2015 Telefónne poplatky - 12/2014 51,02 s DPH 1/2015 02.01.2015 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava IČO: 35848863
Faktúra 3/2015 Signalizačné zariadenie - I. štvrť rok 119,95 s DPH 3/2015 05.01.2015 SPIN plus, spol. s.r.o., Vladimír Odstrčil Lazovná 62, Banská Bystrica, IČO: 36053261
Faktúra 4/2015 Telefónne poplatky - 12/2014 66,47 s DPH 4/2015 07.01.2015 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35763469
Faktúra 5/2015 Telefónne poplatky - 12/2014 32,34 s DPH 5/2015 07.01.2015 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35763469
Faktúra 3/2015 Potraviny 471,47 s DPH Rámcová kúpna zmluva 08.01.2015 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760794
Faktúra 4/2015 Potraviny 82,73 s DPH Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji 09.01.2015 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760793
Faktúra 7/2015 Virtuálna knižnica 12/2014 16,56 s DPH 7/2015 09.01.2015 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977
Faktúra 6/2015 Nájom VOK - 12/2014 76,63 s DPH 6/2015 09.01.2015 MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, Lučenec, IČO: 31595758
Objednávka 2/2015 Rohožka 41,67 s DPH 12.01.2015 Tatranské studio s.r.o., Továrenská 604, 984 01 Lučenec, IČO: 45 991 243 Eva Kertészová hospodárka školy
zobrazené záznamy: 1-20/4799