Školská jedáleň-Jedálny lístok

    • Informácie

    •  

      

     Spojená škola internátna, Karola Supa 48, Lučenec

      

      

     V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. § 140 ods.8 , riaditeľka školy určuje výšku finančného príspevku pre zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.

      

      

     FINANČNÉ PÁSMO  NA  NÁKUP  POTRAVÍN PODĽA VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ STRAVNÍKOV

      s účinnosťou od   01. 09. 2019

      

      

      

     Materská škola /od 2 – 6 rokov/:                       Základná škola I. stupeň /od 6 – 11 rokov/:

      

     raňajky:                0,46 €                                  raňajky:         0,62 €

     desiata:                  0,38 €                                 desiata:           0,52 €

     obed:                     0,90 €                                  obed:               1,21

     olovrant:               0,26 €                                  olovrant:         0,35

     večera:                  0,56 €                                  večera:             0,76

     večera 2:               0,26 €                                  večera 2:          0,35

      

      

     Základná škola II. stupeň /od 11 – 15 rokov/:              Základná škola SŠ stupeň /od 15 – 19 rokov/:

      

     raňajky:                0,67 €                                  raňajky:         0,73 €

     desiata:                  0,56 €                                  desiata:          0,60 €

     obed:                      1,30 €                                  obed:              1,41

     olovrant:               0,37 €                                  olovrant:        0,40

     večera:                  0,82 €                                  večera:            0,89

     večera 2:               0,37 €                                  večera 2:         0,40

      

      

      

      

     Zamestnanci:  

      

     obed:   0,74  €                úhrada zamestnanca  

                  0,20  €                príspevok zo sociálneho fondu 

                  1,14  €                príspevok zamestnávateľa 55 %

                   ---------------------------------------------------------------------------------------------

                   2,08  €               

      

     večera:  0,43 €                 úhrada zamestnanca

                   0,20 €                 príspevok zo sociálneho fondu

                   0,76 €                 príspevok zamestnávateľa  55 %

                   ---------------------------------------------------------------------------------------------

                   1,39 €                                   

      

                

      

      

     Cudzí stravníci:

      

     Hradia stanovenú výšku finančných nákladov na nákup potravín podľa vekovej kategórie od 15 – 19 rokov vrátane režijných nákladov na jedno jedlo:

      

     raňajky:         0,10 €  režijné náklady

     obed:              0,67 €  režijné náklady

     večera:           0,50 €  režijné náklady

      

      

      

      

      

      

     Objednávanie a vyhlasovanie stravy pre stravníkov sa realizuje:

      

     ŠJ na ulici Karola Supa 48                         ŠJ na ulici Dr. Herza 6

      

     osobne u vedúcej ZŠS                                 osobne u vedúcej ZŠS

     na t.č.   047/43 314 59                                  na t.č. 047/ 43 252 68           

     e-mailom: jedalenzsi@centrum.sk             zápisom do zošita v škole    

      

     Materská škola - do 8.00 hod.

     Základná škola deň vopred najneskôr do 14:00 hod.

      

      

     Úhrada za stravu sa vykonáva mesiac vopred a to do 25. dňa v mesiaci  vystavenou poštovou poukážkou alebo priamou platbou na účet  SK07  8180  0000  0070  0057  8322. Stravník, u ktorého bude evidovaný nedoplatok, nebude mať povolené stravovanie v školskej jedálni.

      

      

     Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod.. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                                                                                                                                   PhDr.Lenka Hricová

                                                                                                                                                            riaditeľka školy

      

      

     V Lučenci dňa 29.07.2019

      

      

      

      

                

      

     Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna

     Karola Supa 48, Lučenec

     tel.: 047/43 314 59       

     vedúca ŠJ:  Renáta Drozdová

      

     Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna

     Dr. Herza 6, Lučenec

     tel.: 047/43252968

     vedúca ŠJ: Jana Danišová

      

      

      

     Interná smernica o stravovaní v školskej jedálni

     _____________________________________________________________________________________________________

     Na stiahnutie - prihláška na stravovanie

      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Slávnostné ukončenie školského roka 2018-2019
  • Deň detí
  • Priehrada Ľadovo
  • Kuriatka a motýliky v bazéne
  • Kuriatka a motýliky v Timmy lande
  • Koncoročný výlet Fiľakovo
  • Okresná škôlkárska olympiáda
  • Športová olympiáda v MŠ
  • Váľanie mája
  • Deň matiek Dr. Herza 6
  • Výlet do Banskej Bystrice po stopách SNP
  • Deň výťazstva nad fašizmom v parku