• Kozmo

     • KOZMO a jeho dobrodružstvá

      V 1. polroku šk.r. 2018/2019  žiaci prípravných ročníkov absolvovali  interaktívny preventívny program pod názvom: „KOZMO a jeho dobrodružstvá“

      Deti sme učili byť tolerantnými, priateľskými, zodpovednými pozemšťanmi. K tomu nám  pomáhal aj KOZMO so svojimi dobrodružstvami,v priebehu ktorých sa deti učili ako to má vyzerať , aby bol svet lepším a bezpečnejším miestom pre všetkých, a teda aj pre naše deti.

      Špecificky sa preventívny program zameriava na problémy vyčleňovania, posmievania sa, fyzického ubližovania, ale aj inklúzie. Primárne podporuje poznanie vlastných emócií, rozlišovanie emócií iných detí a stimuluje adekvátne správanie v konkrétnych situáciách.

      Preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá je koncipovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a Štátnym vzdelávacím programom pre primárne vzdelávanie.

     • Hejného metóda

     • Zaujímavo a hravo na hodinách matematiky

       

      Jednou z netradičných foriem vyučovania matematiky je aj Hejného metóda. Pri tomto spôsobe vyučovania sa používajú špeciálne učebnice, metodické príručky a pomôcky k výučbe. Žiaci nemusia sedieť len v lavici, počas vyučovania sa hýbu a zapájajú všetky zmysly.

      Základné princípy Hejného metódy:

      1. Budovanie schém – dieťa vie aj to, čo sme ho nenaučili
      2. Práca v prostrediach – učíme sa opakovanou návštevou
      3. Prelínanie tém – matematické zákonitosti neizolujeme
      4. Rozvoj osobnosti – podporujeme samostatné uvažovanie detí
      5. Skutočná motivácia – keď neviem a chcem vedieť
      6. Reálne skúsenosti – staviame na vlastných zážitkoch dieťaťa
      7. Radosť z matematiky – výrazne pomáha pri výučbe
      8. Vlastný poznatok – má väčšiu váhu ako ten prevzatý
      9. Rola učiteľa – sprievodca a moderátor diskusií
      10. Práca s chybou – predchádzame zbytočnému strachu detí
      11. Primerané výzvy – pre každé dieťa zvlášť podľa jeho úrovne
      12. Podpora spolupráce – poznatky sa rodia vďaka diskusii
     • Podarilo sa = boli sme úspešní!

     • Dňa 5. februára 2019, na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela – katedra techniky a technológií, sme sa zúčastnili Krajského kola v Technickej olympiáde. Obsadili sme pekné tretie miesto len o bod za druhou súťažnou dvojicou. Náročnú praktickú časť sme zvládli, ale mali sme čo robiť, ako každá súťažiaca dvojica, až do konca časového limitu. Jeden náhradný diel sme museli vyrobiť, ako na okrese, ešte raz! Podarilo sa. Dosiahli sme historický úspech našej školy čo sa týka TO.

     • Hravé popoludnie

     • Končil sa nám prvý polrok, v piatok boli polročné prázdniny a deti už mali všetky známky zakrúžkované. Prišiel čas na síce krátky, ale zaslúžený oddych. V stredu popoludní sme im miesto prípravy na vyučovanie pripravili hravé popoludnie a deti ŠKD sa zabavili pri rôznych disciplínach. Aby boli družstvá čo najviac vyrovnané, boli deti pomiešané z rôznych ročníkov v rovnakom pomere. Rozdelené v družstvách spolu súťažili v skákaní cez kruhy, či sa snažili udržať balans na klade. Zabavili sa s floorbalom, kde si vyskúšali svoju zručnosť v slalome okolo kuželiek zakončeným strelou na bránu. Hrali tiež bowling a na každom stanovišti získavali body. Vždy sa všade zúčastnilo každé dieťa, takže spolu držali ako tím. Na konci si každý tím zrátal body a družstvo s najväčším počtom bodov vyhralo. Ocenené bolo ale každé dieťa, ktoré sa zúčastnilo a každý si „naslepo“ vybral z vreca sladkú odmenu.

     • Lyžiarsky výcvik v Telgárte

     • V dňoch 14.1. – 18.1. 2019 sa naši žiaci zúčastnili lyžiarskeho výcviku v obci Telgárt. Žiaci zažili výbornú lyžovačku za pekného počasia, na vždy dobre upravenom svahu. Svoje lyžiarske umenie a schopnosti predviedli predposledný deň výcviku v slalomových pretekoch. Preteky absolvovali všetci žiaci a všetkým sa podarilo ich úspešne aj dokončiť. Lyžiarsky výcvik mal nielen športový, ale aj kultúrno-spoločenský charakter. Pod vedením svojich inštruktorov sa žiaci navzájom spoznávali pri rôznych činnostiach vo voľnom čase. Počas relaxačného dňa, keď žiaci lyžovali iba pol dňa, v popoludňajších hodinách si vyrazili na turistickú vychádzku po Telgárte a blízkom okolí, kde zažili super guľovačku, ale navštívili aj miestne potraviny, aby si doplnili zásoby. V podvečerných hodinách si žiaci vychutnali hotelový bazén so saunou, kde zregenerovali sily na ďalšie dni.  O zdravie účastníkov výcviku sa starala pani zdravotníčka Monika Penthorová. Vďaka patrí aj inštruktorom kurzu Lucii Balaškovej, Jaroslavovi Štetkovi a Romanovi Ľuptákovi, ktorí nad žiakmi vykonávali dozor a naučili ich novým veciam v lyžovaní. Všetci zúčastnení sa naučili základom lyžovania, alebo si zdokonalili svoje zručnosti a schopnosti v tomto zaujímavom športe, čím splnili hlavný cieľ lyžiarskeho kurzu. Žiaci domov odchádzali plní zážitkov a spomienok na krásne prežité dni v Telgárte a už teraz sa tešia na ďalšiu podobnú školskú akciu.

       

      Autor článku:

      vedúci lyžiarskeho výcviku

                                                                                                 Mgr. Roman Ľupták

     • Súťaž o najkrajšiu vianočne vyzdobenú triedu

     • December je čas vianočný, čomu predchádzajú aj patričné prípravy nevynímajúc ani vianočnú výzdobu. Tak, ako si tradične či netradične skrášlime svoje domovy vianočnými dekoráciami, nie je to inak ani na škole. Všetci žiaci si chceli aspoň nenápadne, v duchu minimalizmu, viac či menej, vyzdobiť svoju triedu a tak na škole bola vyhlásená súťaž o najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu. Cenou za prvé miesto bola sladká torta pre celú triedu. Komisia si prešla celú školu, hodnotili nápaditosť, originalitu a hlavným, najdôležitejším kritériom bolo, aby to bola práca žiakov samotných. Niektoré triedy svoju výzdobu poňali naozaj originálne a premenili ju na nepoznanie, pričom sa vrátili v čase a pripomenuli tak krásne vianočné tradície. Nechýbali rôzne dobroty, koláče, či vlastnoručne upečený chlieb, krásne prestreté stoly, či vyzdobené vianočné stromčeky. Niektorí žiaci vyzdobili aj priestory pred triedami. Komisia mala veľmi ťažkú úlohu, pretože sa žiaci naozaj snažili. Napokon súťaž vyhrali a sladkú tortu si odniesli žiaci tretieho ročníka, pretože práve v tejto triede bol najjasnejší žiacky „rukopis.“ A Samko získal špeciálnu cenu za pripravenú a odrecitovanú báseň.

     • Mikuláš 2018


     • 6. decembra 2018 zavítal na našu školu Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi, anjelom a čertom. Úloh sa zhostili študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie, Lučenec pod vedením pedagóga.

      Mikuláš bol veľmi vítaný, najmä u malých detí v škôlke, ktoré recitovali, spievali a vôbec sa nebáli. Každý dostal balíček plný sladkostí.

      Po krátkom oddychu sa Mikuláš vybral k deťom na škole, kde bol tiež očakávaný a srdečne vítaný. Deti z nižších ročníkov si pre Mikuláša pripravili básničky či pesničky, za čo od Mikuláša dostali balíčky a nezabudol ani na tých najstarších.

      Mikuláš neobišiel ani pani riaditeľku a pani zástupkyne či ostatných zamestnancov školy v kanceláriách a školskej kuchyni. Každému povedal pár milých slov a poprial príjemné sviatky.

     • Zimná olympiáda - Dr. Herza 6

     • Dňa 10. a 11. januára sa pri krásnom slnečnom počasí  na našom zasneženom dvore konala Zimná olympiáda. Deti súťažili v ťahaní dvojíc na sánkach, tlačení sánok vo  dvojiciach pomedzi kužele, posúvanie sa na sánkach jednotlivcov, ťahanie pani vychovávateliek, triafanie pukom do bránky, curling bez ľadu, hod lyžiarskou palicou do kruhu. Všetky deti dostali sladkú  odmenu. Z dvora odchádzali  šťastné a vyšantené.

     • Polročné prázdniny

     • Oznam

      Vedenie školy oznamuje:

      Prvý polrok školského roka 2018/2019 sa končí dňa 31. januára 2019 (štvrtok).

      Dňa 1. februára 2019 (piatok) sú polročné prázdniny. Vyučovanie sa opäť začína v pondelok 4. februára 2019.

      Prajeme žiakom príjemne strávený „prázdninový víkend“.

      V piatok 1. februára  2019 je z organizačných dôvodov prerušená aj prevádzka materskej školy. Materská škola bude v prevádzke opäť od pondelka 4. februára 2019.

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Slávnostné ukončenie školského roka 2018-2019
  • Deň detí
  • Priehrada Ľadovo
  • Kuriatka a motýliky v bazéne
  • Kuriatka a motýliky v Timmy lande
  • Koncoročný výlet Fiľakovo
  • Okresná škôlkárska olympiáda
  • Športová olympiáda v MŠ
  • Váľanie mája
  • Deň matiek Dr. Herza 6
  • Výlet do Banskej Bystrice po stopách SNP
  • Deň výťazstva nad fašizmom v parku