• Týždeň zdravej výživy

     • Týždeň zdravej výživy – jabĺčkový týždeň

      Konal sa v dňoch 15.-19.10.2018.

      Deti si precvičili vedomosti, sociálne, komunikačné a motorické zručnosti.

      V piatok si všetci pochutnali na koláčikoch.

      Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí prispeli chutnými koláčikmi.

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • POĎAKOVANIE

      Dňa 29.09.2018 v sobotu sa uskutočnila v areálidetského ihriska našej škôlky úspešná dobrovoľníckabrigáda v rámci realizácie projektu  TESCO

      „VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME“.

       

       

      Dovoľte mi srdečne sa poďakovať všetkým zúčastneným.

      Veľmi pekne ďakujem šikovnej pani učiteľke Silvii Golianovej, ktorá nás do projektu prihlásila, ktorá ho vypracovala a aktívne sa podieľala na jeho realizovaní (okrem iného aj nákup preliezky, šmýkačky a pružinovej hojdačky) a na úspešnom ukončení.

      Ďakujem všetkým ochotným pani učiteľkám– Táničke, Evke Š., Lenke, Linde, Dianke, Janke s manželom, Lucke, Renátke, Kristínke a Bianke, ktoré sa nezištne zapojili do brúsenia, šmirgľovania, natierania, obsluhovania a varenia.Evke V. ďakujem za nápad ako využiť a sfunkčniť staré stĺpy na aktívne herné políčko.

      Ďakujem dvadsiatim aktívnym rodičom a zamestnankyni Tesca p. Opátovej, ktorí svojou dobrou náladou, úsmevom, šikovnými rukami a výbornými koláčikmi pomohli oživiť  a skrášliťdetské ihrisko.

      Ďakujem našej pomocnej vychovávateľke Editke s manželom a firme Parapetrol za sponzorský dar – 12 vriec betónu.

      Veľmi pekne ďakujem p. riaditeľke Lenke Hricovej, výbornej kuchárke, ktorá ukuchtila pre nás všetkých chutný guľáš a nasýtila hladných brigádnikov.

      Ďakujem údržbárom p. Pálovi a p. Boháčovi, ktorí nám boli celú brigádu nápomocní pri našich požiadavkách s elektrikou, vodou a náradím.

      Spoločnými silami sa nám podarilo premeniť slová na skutočnosť.

      ĎAKUJEM 

                                                                                                  Zdenka Cirjaková

     • Poďakovanie

     • POĎAKOVANIE

      Milí rodičia, sponzori a dobrovoľní darcovia,

      dovoľte mi srdečne sa Vám poďakovať za to, že sme spoločne zvládli rekonštrukciu   priestorov šatní v materskej škole. Sme Vám vďační za to že, deti majú krajšie a hygienickejšie prostredie, ktoré zabezpečuje potreby Vašich detí. V prvom rade sa chcem poďakovať p. Haškovej. Na jej podnet sa zorganizovala zbierka na prestavbu šatní pre deti v MŠ. Ďakujeme jej za zabezpečenie sponzora  - firma Stavmonta s. r. o, ktorá vymaľovala šatne a upravila podlahu v šatni v spolupráci s iným sponzorom. P. Hašková pre nás zabezpečila aj firmu Woodian, ktorá v krátkom čase na mieru vyrobila uzamykateľné skrinky. Ďalším piatim sponzorom ďakujeme za nové radiátory a nový koberec. Ostatným rodičom a sponzorom – Stringo, s. r. o, GN-FS, s. r. o, Jakomat s r. o., p. starostke obce Gregorova Vieska ďakujeme za hodnotné finančné dary­. Ďakujeme aj obyvateľom obce Ružiná za dobrovoľné finančné príspevky.


                                                                                                                                                     Mgr. Zdenka Cirjaková

                                                                                                                                                     zástupca riaditeľa

     • Zoznam pomôcok potrebných do prípravného ročníka

     • Vážení rodičia!

       

      V školskom roku 2018/2019 nastúpi Vaše dieťa do prípravného ročníka  ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátnej.

      Nástupom do školy  03. 09. 2018 o 8.00 hod. sa z Vašich detí stanú školáci, t. j. začnú si plniť povinnú školskú dochádzku.

       

      Zoznam pomôcok potrebných do prípravného ročníka dostali rodičia k dispozícii v jarných mesiacoch. Objednané pomôcky dostanú Vaše deti v prvý školský deň.

      Ďalej je potrebné im zabezpečiť:

      • aktovka
      • peračník
      • prezuvky do školy, vešiak do šatne

       

      TV ( v taške resp. vo vrecúšku) – tepláková  súprava, tričko, trenírky, biele ponožky, tenisky s bielou podrážkou

       

      VV (v taške resp. vrecúšku), plášť (staré tričko, košeľa), malý gumený obrus

       

      Logopedické vrecúško: bublifuk, balóny -3 ks,

       

      Hygienické potreby:  tekuté mydlo, uterák, toaletný papier - 4ks, hygienické vreckovky – balenie, servítky – balenie.

       

      Deťom sa bude objednávať pracovný zošit EĽKONIN a Škola pozornosti, ktorých  cena je spolu                     22,- €. Ďalšie poplatky budú za ZRŠ, poistné proti krádeži, poplatok do triedneho fondu a mesačný poplatok za školský klub. O výške poplatkov budete informovaní pri nástupe dieťaťa do školy.

       

      Žiaci 1. až 3. ročníka, ktorí si pomôcky ešte neobjednali, dostanú 3. septembra zoznam potrebných vecí a pomôcok od triednych učiteliek.

      Škola zabezpečí objednané pomôcky v priebehu 1. školského týždňa.

       

      Všetky ďalšie dôležité informácie Vám poskytnú triedne učiteľky a vychovávateľky 3. septembra.

       

      Tešíme sa na našich nových žiakov a na spoluprácu s Vami, milí rodičia.

       

       

       

       

                                                                                                                                                     Mgr. Erika Tóthová

                                                                                                                                        zástupkyňa riaditeľky

     • Žiadosť o sponzorský príspevok

     • Vážení priatelia!


               Naša škola bola poverená Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a športu SR organizovaním 54. ročníka Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov. Na tomto podujatí sa zúčastní 6 škôl zo Slovenska. Každú školu bude reprezentovať 10 žiakov v sprievode 2 vedúcich.

      Ako organizátor 54. ročníka CŠH pre sluchovo postihnutých žiakov by sme chceli vytvoriť pre športovcov priaznivú atmosféru, bohatú na športové a kultúrne zážitky, aby sa cítili v našom meste čo najlepšie a aby im ostali na Lučenec len tie najlepšie spomienky.

               Aj preto sme sa rozhodli obrátiť sa na Vás so žiadosťou o sponzorský príspevok. Uvítame Vašu finančnú alebo vecnú podporu, ktorou môžete prispieť k úspešnému priebehu tohto, pre sluchovo postihnutých žiakov tradičného a výnimočného, podujatia. V prípade, že sa rozhodnete akoukoľvek formou podporiť našu školu, prosíme, obráťte sa priamo na Mgr. Poltársku, zástupkyňu riaditeľky školy (047/ 451 18 56, 047/433 14 59), prípadne na riaditeľku školy, ktoré Vám poskytnú bližšie informácie. Svoj príspevok môžete poskytnúť na základe Darovacej zmluvy.


      Žiadosť o sponzorský príspevok SP 2018.docx

      Darovacia_zmluva_2018_CSH.docx

     • ZUČ – 2017

     • 25.ročník Záujmovo umeleckej činnosti sluchovo postihnutých detí a mládeže

      ZUČ – 2017 Bratislava

      Posledné aprílové dni bývajú pre nás už tradične obdobím, na ktoré sa na našej škole tešíme spolu s deťmi už od septembra. A tak to bolo aj tento rok.

      V dňoch 27. až 30. apríla sme sa zúčastnili 25.ročníka ZUČ SP detí a mládeže, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku v Bratislave.

      Organizátori súťaže - Nadácia Vladka Kulíška ,,Počuť srdcom“ a Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so SP internátna na Drotárskej ceste v Bratislave pod úžasnou taktovkou Juraja Čúzyho si pre nás -  žiakov a pedagógov zo všetkých základných a stredných škôl zo Slovenska pripravili 4 dni nezabudnuteľných chvíľ a zážitkov plných pohybu, pantomímy, divadla, tanca, výtvarného a iného umenia. Napriek tomu, že ide o súťaž, tradične to bývajú stretnutia plné radosti, vzájomnej podpory a úprimného obdivu, kde krédom pre všetkých zúčastnených spontánne vládne „počuť srdcom“.

      Svoju dramatickú a umelecko-pohybovú tvorbu v podobe rôznych divadelných, pantomimických či pohybovo-tanečných čísel si mali možnosť predstaviť v prostredí  krásneho profesionálneho divadla Aréna na brehu Dunaja.  Súčasťou Celoslovenskej prehliadky ZUČ je aj Benefičný koncert ,,Počuť srdcom,“ ktorý tento rok predstavil svoj 11.ročník v sprievode známych umelcov rôznych žánrov. Tento gala program má vo svojej moderátorskej réžii Pavol Bruchala, ktorého úžasne svojim tlmočením do posunkového jazyka doprevádza  Agátka Čermáková.

      Tento rok bol výnimočný aj v tom, že sa organizátori rozhodli

      oceniť všetky školy pre deti a žiakov so SP na Slovensku a tak si aj naša pani riaditeľka Ľubka Porubovičová, hrdo prevzala  ocenenie za dlhoročnú prácu

      v oblasti pantomímy a pohybového divadla, pohybovo-tanečnej prezentácie, výtvarného a grafického umenia a fotografickej tvorby (Dušana Nôtová, Hortenzia Sláviková, Aneta Angyalová, Dominika Pivková).

      V škole na Drotárskej ulici sa nakoniec uskutočnilo vyhodnotenie celej súťaže.

      My sme boli aj tentokrát so sebou spokojní a zo získaných ocenení sme mali nesmiernu radosť. Napokon, to posúďte sami...

      Umiestnenia

      Umiestnenie:          Skupina:       Názov vystúpenia (účinkujúci):

      Pantomíma

      1. miesto                  Sme               „Titanic“ (P. Oláh, S. Gáfriková, M. Barto,  A. Baláž, M. Kožiaková)

      1. miesto                  Sírius             „Modlitba za ľudskosť“ (S. Gáfriková)

      Hlavná cena              Sme               „Titanic“

                                     Sírius             „Do-Re-Mi“

      Ocenenie                                        Soňa Gáfriková

      Čestné uznanie        Sírius             „Do-Re-Mi“ (S. Gáfriková, A. Andrášik, T. Vaňová, M. Ignác, D. Sabo, I. Čigaš, M. Stašáková)

       

      Výtvarné práce

      Umiestnenie:          Názov diela:                      Meno autora (kategória):

      2. miesto                  „Nočné mesto“                    M. Kožiaková (starší žiaci)

      3. miesto                  „Miláno“                              A. Andrášik (starší žiaci)

      3. miesto                  „Mestské ráno“                    T. Vaňová (mladší žiaci)

      Čestné uznanie         „Husky“                              S. Gáfriková (starší žiaci)

      3. miesto                  „Rubik kocka“ (foto)             T. Vaňová (mladší žiaci)

       

       

       

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Slávnostné ukončenie školského roka 2018-2019
  • Deň detí
  • Priehrada Ľadovo
  • Kuriatka a motýliky v bazéne
  • Kuriatka a motýliky v Timmy lande
  • Koncoročný výlet Fiľakovo
  • Okresná škôlkárska olympiáda
  • Športová olympiáda v MŠ
  • Váľanie mája
  • Deň matiek Dr. Herza 6
  • Výlet do Banskej Bystrice po stopách SNP
  • Deň výťazstva nad fašizmom v parku