• .

     • S hlbokým zármutkom oznamujeme širokej verejnosti, bývalým kolegom a žiakom, že nás     dňa 15. decembra 2021 navždy opustil PaedDr. Ondrej Matuška PhD., ktorý bol dlhé roky „otcom“ našej školy a mnohých, najmä sluchovo postihnutých, žiakov.

      Ako významná osobnosť sa zapísal do histórie špeciálnej pedagogiky.

      Vďačíme a ďakujeme mu za mnohé.

     • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

     • 15.decembra 2021 sme prežili krásne momenty v spoločnosti Pavla Országha Hviezdoslava a našich šikovných recitátorov.  A hoci sme si nemohli chvíľku  poézie vychutnať naživo, stretli sme sa aspoň v online priestore. V úvode stretnutia odprezentoval Patrik Klochan, VIII.B  medailónik o najväčšom slovenskom básnikovi a pozreli sme si aj deviatacke projekty. No a potom sa už všetci pustili do „boja“ Bojovali s trémou, kamerou či mikrofónom, ale každý z účastníkov recitačnej súťaže mohol byť na svoj výkon hrdý. Pani učiteľky mali náročnú porotcovskú úlohu. Víťaz mohol byť iba jeden, no porazený nebol určite nikto. 1.miesto si vyrecitoval piatak Viktor Nemec z V.AS triedy, tesne za ním obsadil 2.miesto jeho rovesník Róbert Nemec z V.B a trojicu uzatvorila Lili Lesáková z VIII.AS. Okrem malej odmeny si každý účastník recitačnej súťaže zaslúžil aj 1*. Postupujúcemu Viktorovi držíme palce v konkurencii recitátorov z iných škôl a všetkým prajeme, aby im láska k básni vydržala čo najdlhšie. Veď poézia je to, čo robí život krajšímJ

     • Svetový deň boja proti AIDS

     • Svetový deň boja proti AIDS sme podporili už opakovaným zaregistrovaním sa do celoslovenskej kampane Červené stužky. Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci tvorili projekty so symbolom kampane a červenú stužku mali možnosť aplikovať aj v rámci školskej súťaže NAJ FOTOstužka. Téma prevencie AIDS sa rozoberala aj na etickej výchove i biológii a  bola určená najmä žiakom 8. a 9.ročníka. Plánované aktivity ovplyvnil prechod z prezenčného na dištančné vzdelávanie. Niektorí žiaci ale nezabudli a symbolicky sa na online hodiny obliekli 1.12. do bieleho trička a pripli si aj červenú stužku. A keďže aktuálne protiepidemiologické opatrenia nám neumožnili uskutočniť odbornú prednášku v škole, využili sme virtuálny  priestor. V spolupráci so SZŠ v Lučenci sa uskutočnila online odborná prednáška s Mgr. Alexandrou Marko, ktorá žiakom porozprávala nielen o  prevencii, ale aj rôznych zaujímavostiach z oblasti celospoločenskej problematiky AIDS.  Veríme, že jedenásti aktívni účastníci  prednášky z radov ôsmakov a deviatakov budú propagovať potrebu prevencie aj medzi rovesníkmi. ​​​​​​​

     • Týždeň boja proti drogám

     • V novembri  si k každoročne pripomíname Týždeň boja proti drogám. Ani tento rok sme nezabudli na význam prevencie. Žiaci 2.stupňa vyplnili dotazník, v ktorom anonymne vyjadrili svoje vedomosti i názor na závislosť od alkoholu a iných drog. Aktuálnu tému potom znázornili aj výtvarne - tvorbou plagátov.

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
    • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
    • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje