• Vážení rodičia, priatelia a podporovatelia našej školy

     • v tomto školskom roku si naša škola pripomína 70. výročie svojho založenia. História školy sa začala písať v r. 1949 a za ten čas škola prešla mnohými zmenami. Radi by sme si toto výročie pripomenuli a spoločne s Vami oslávili.

      28. novembra 2019 chceme pri príležitosti tohto pekného výročia zorganizovať slávnostnú akadémiu. Budeme veľmi radi, ak nás podporíte a poskytnete nám napr. staré fotografie alebo finančný príspevok hoci aj v symbolickej výške (darovací účet školy:7000 578 314 / 8180, IBAN: SK29 8180 0000 0070 0057 8314 vedený v Štátnej pokladnici, prípadne prostredníctvom Výboru ZRŠ). Miesto pre dobrovoľný príspevok sa nachádza aj na vrátnici školy na ulici K. Supa a v kancelárii u p. Danišovej na ulici Dr. Herza.  Finančné prostriedky budú použité na prípravu slávnostnej akadémie, vrátane výstavky.

      ĎAKUJEME!

      Za prípravný výbor PhDr. Lenka Hricová, riaditeľka školy.

     • Týžden zdravej výživy - štvrtok

     • Počítame zdravo na hodinách matematiky   Zodp.: vyučujúce MAT

     • Týždeň zdravej výživy - streda

     • prednášky na tému: Zdravá výživa pre všetkých!  Prednášať budú žiačky SZŠ v Lučenci J  Zodp.: koordinátorka prevencie,

      2.VH – 1.stupeň, 3.VH – V.AR,V.R,VI.R, 4.VH – VI.AR, VII.AR, VIII.AR, 5.VH – VII.R, VIII.R, IX.R  vyučujúci

      - Zdravá výživa v ŠKD,  Moja trieda varí lepšie ako tvoja (ŠI) Zodp.: p.vych.Petiková a p.vych.Pivková

       

     • Týždeň zdravej výživy - utorok

     • Zdravie v batohu“ J  Pribaľ si na školský výlet niečo zdravé (napr. ovocie, 100% džús...)! Zodp.: vedúca šk.výletu

      +FOTO PEERáci (Zsolti)                                                                                                                                                                                            

     • Týždeň zdravej výživy - Pondelok

     • 8.00 OTVORENIE  akcie  v spoločenskej miestnosti (priebeh celého týždňa...) Zodp.: koordinátorka, PEERáci, vyučujúci

      Hra na spisovateľa J  Na hodinách slovenčiny budeš  vymýšľať báseň o zdravej výžive  Zodp.: vyučujúce SJL

      Kuchárik (krúžok)– Navaríme chutne a zdravo                                                            Zodp.: p.vych.Ševčíková

     • Bubnovanie pre školy - muzikoterapia

      • Upevnenie sociálnych väzieb medzi deťmi.
      • Nový pohľad na rolu každého jednotlivca v rámci triedneho kolektivu.
      • Zvyšuje schopnosť koncentrácie (najmä u hyperaktivnych detí,  atd.).
      • Prevencia proti šikane a agresii.
      • Sprostredkuje odreagovanie a emocionálne vybitie.
      • Rozvíja kreativitu a nový prístup k učeniu.
     • Terakotova výstava

     • Dňa 18.09.2019 deti ŠI navštívili počas výchovnej činnosti kultúrne pamiatky mesta Lučenec. V synagóge absolvovali výstavu: Terakotová armáda, ktorá je odkazom prvého cisára a patrí medzi 8. div sveta. Deti zaujali sochy vojska, ako aj dokument o ich výrobe.

     • Musica Medica

     • Dňa 26.9.2019 našu školu navštívila skupina Musica Medica, v ktorej účinkuje dvojica vynikajúcich hudobníkov - Rami Shaafi - alikvótny a hrdelný spev a Boris  Čellár - gitara, spev a zvukové efekty. Vďaka nim sa žiaci so sluchovým postihnutím zoznámili s netradičnými hudobnými nástrojmi, ktoré vnímali nielen sluchom ale aj pomocou celého tela a vibrácií. Ďakujeme za skvelý umelecký zážitok.

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
    • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
    • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
  • Fotogaléria

   • Muzikoterapia MŠ
   • Týžden zdravej výživy - štvrtok
   • Bubnovanie pre školy - muzikoterapia
   • Týždeň zdravej výživy - utorok
   • Jesenné aktivity v MŠ
   • Týždeň zdravej výživy - streda
   • Týždeň zdravej výživy - Pondelok
   • Terakotova výstava
   • Dopravné ihrisko - Autoškola Gonda
   • Malý Sparťan
   • Tvorivé dielne motýliky a kuriatka
   • Musica Medica