• Zahájenie školského roka 2019/2020 Dr. Herza 6

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie nového školského roka

      v ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátnej na ulici Dr. Herza 6,

      bude 2. septembra 2019 o 8:00 hod.

     • Rodičovské združenie materskej školy

     • Vážení rodičia detí materskej školy,

      oznamujeme Vám, že dňa 26.08.2019 o 15:00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie materskej školy v spoločenskej miestnosti školy.

      Prosíme o povinnú účasť všetkých rodičov.

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
    • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
    • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
  • Fotogaléria

   • Aj keď sme sa nemohli stretávať, nezabudli sme na Vás - Dr. Herza
   • Rozlúčka - motýliky
   • Športové popoludnie motýliky
   • Motýliky doma
   • Deň otcov - Dr. Herza
   • Opäť v škole - Dr. Herza
   • Sovičky v parku
   • Takto doma pomáhame
   • Pre mamičky - 3.A -Dr. Herza
   • Ako sme v ŠKD Dr.Herza zvládli Deň Zeme počas karantény
   • Sovičky sa učia a objavujú
   • Učíme sa doma, Dr. Herza - P. C