• Kozmo

     • KOZMO a jeho dobrodružstvá

      V 1. polroku šk.r. 2018/2019  žiaci prípravných ročníkov absolvovali  interaktívny preventívny program pod názvom: „KOZMO a jeho dobrodružstvá“

      Deti sme učili byť tolerantnými, priateľskými, zodpovednými pozemšťanmi. K tomu nám  pomáhal aj KOZMO so svojimi dobrodružstvami,v priebehu ktorých sa deti učili ako to má vyzerať , aby bol svet lepším a bezpečnejším miestom pre všetkých, a teda aj pre naše deti.

      Špecificky sa preventívny program zameriava na problémy vyčleňovania, posmievania sa, fyzického ubližovania, ale aj inklúzie. Primárne podporuje poznanie vlastných emócií, rozlišovanie emócií iných detí a stimuluje adekvátne správanie v konkrétnych situáciách.

      Preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá je koncipovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a Štátnym vzdelávacím programom pre primárne vzdelávanie.

     • Hejného metóda

     • Zaujímavo a hravo na hodinách matematiky

       

      Jednou z netradičných foriem vyučovania matematiky je aj Hejného metóda. Pri tomto spôsobe vyučovania sa používajú špeciálne učebnice, metodické príručky a pomôcky k výučbe. Žiaci nemusia sedieť len v lavici, počas vyučovania sa hýbu a zapájajú všetky zmysly.

      Základné princípy Hejného metódy:

      1. Budovanie schém – dieťa vie aj to, čo sme ho nenaučili
      2. Práca v prostrediach – učíme sa opakovanou návštevou
      3. Prelínanie tém – matematické zákonitosti neizolujeme
      4. Rozvoj osobnosti – podporujeme samostatné uvažovanie detí
      5. Skutočná motivácia – keď neviem a chcem vedieť
      6. Reálne skúsenosti – staviame na vlastných zážitkoch dieťaťa
      7. Radosť z matematiky – výrazne pomáha pri výučbe
      8. Vlastný poznatok – má väčšiu váhu ako ten prevzatý
      9. Rola učiteľa – sprievodca a moderátor diskusií
      10. Práca s chybou – predchádzame zbytočnému strachu detí
      11. Primerané výzvy – pre každé dieťa zvlášť podľa jeho úrovne
      12. Podpora spolupráce – poznatky sa rodia vďaka diskusii
     • Podarilo sa = boli sme úspešní!

     • Dňa 5. februára 2019, na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela – katedra techniky a technológií, sme sa zúčastnili Krajského kola v Technickej olympiáde. Obsadili sme pekné tretie miesto len o bod za druhou súťažnou dvojicou. Náročnú praktickú časť sme zvládli, ale mali sme čo robiť, ako každá súťažiaca dvojica, až do konca časového limitu. Jeden náhradný diel sme museli vyrobiť, ako na okrese, ešte raz! Podarilo sa. Dosiahli sme historický úspech našej školy čo sa týka TO.

     • Hravé popoludnie

     • Končil sa nám prvý polrok, v piatok boli polročné prázdniny a deti už mali všetky známky zakrúžkované. Prišiel čas na síce krátky, ale zaslúžený oddych. V stredu popoludní sme im miesto prípravy na vyučovanie pripravili hravé popoludnie a deti ŠKD sa zabavili pri rôznych disciplínach. Aby boli družstvá čo najviac vyrovnané, boli deti pomiešané z rôznych ročníkov v rovnakom pomere. Rozdelené v družstvách spolu súťažili v skákaní cez kruhy, či sa snažili udržať balans na klade. Zabavili sa s floorbalom, kde si vyskúšali svoju zručnosť v slalome okolo kuželiek zakončeným strelou na bránu. Hrali tiež bowling a na každom stanovišti získavali body. Vždy sa všade zúčastnilo každé dieťa, takže spolu držali ako tím. Na konci si každý tím zrátal body a družstvo s najväčším počtom bodov vyhralo. Ocenené bolo ale každé dieťa, ktoré sa zúčastnilo a každý si „naslepo“ vybral z vreca sladkú odmenu.

     • Súťaž o najkrajšiu vianočne vyzdobenú triedu

     • December je čas vianočný, čomu predchádzajú aj patričné prípravy nevynímajúc ani vianočnú výzdobu. Tak, ako si tradične či netradične skrášlime svoje domovy vianočnými dekoráciami, nie je to inak ani na škole. Všetci žiaci si chceli aspoň nenápadne, v duchu minimalizmu, viac či menej, vyzdobiť svoju triedu a tak na škole bola vyhlásená súťaž o najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu. Cenou za prvé miesto bola sladká torta pre celú triedu. Komisia si prešla celú školu, hodnotili nápaditosť, originalitu a hlavným, najdôležitejším kritériom bolo, aby to bola práca žiakov samotných. Niektoré triedy svoju výzdobu poňali naozaj originálne a premenili ju na nepoznanie, pričom sa vrátili v čase a pripomenuli tak krásne vianočné tradície. Nechýbali rôzne dobroty, koláče, či vlastnoručne upečený chlieb, krásne prestreté stoly, či vyzdobené vianočné stromčeky. Niektorí žiaci vyzdobili aj priestory pred triedami. Komisia mala veľmi ťažkú úlohu, pretože sa žiaci naozaj snažili. Napokon súťaž vyhrali a sladkú tortu si odniesli žiaci tretieho ročníka, pretože práve v tejto triede bol najjasnejší žiacky „rukopis.“ A Samko získal špeciálnu cenu za pripravenú a odrecitovanú báseň.

     • Mikuláš 2018


     • 6. decembra 2018 zavítal na našu školu Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi, anjelom a čertom. Úloh sa zhostili študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie, Lučenec pod vedením pedagóga.

      Mikuláš bol veľmi vítaný, najmä u malých detí v škôlke, ktoré recitovali, spievali a vôbec sa nebáli. Každý dostal balíček plný sladkostí.

      Po krátkom oddychu sa Mikuláš vybral k deťom na škole, kde bol tiež očakávaný a srdečne vítaný. Deti z nižších ročníkov si pre Mikuláša pripravili básničky či pesničky, za čo od Mikuláša dostali balíčky a nezabudol ani na tých najstarších.

      Mikuláš neobišiel ani pani riaditeľku a pani zástupkyne či ostatných zamestnancov školy v kanceláriách a školskej kuchyni. Každému povedal pár milých slov a poprial príjemné sviatky.

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
    • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
    • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
  • Fotogaléria

   • Aj keď sme sa nemohli stretávať, nezabudli sme na Vás - Dr. Herza
   • Rozlúčka - motýliky
   • Športové popoludnie motýliky
   • Motýliky doma
   • Deň otcov - Dr. Herza
   • Opäť v škole - Dr. Herza
   • Sovičky v parku
   • Takto doma pomáhame
   • Pre mamičky - 3.A -Dr. Herza
   • Ako sme v ŠKD Dr.Herza zvládli Deň Zeme počas karantény
   • Sovičky sa učia a objavujú
   • Učíme sa doma, Dr. Herza - P. C