• Zmena v organizácii príchodu detí do školy

     na ulici Dr. Herza od 15.10.2020

     

    Príchod žiakov do školy bude rozdelený na dve skupiny.

    1. žiaci Prípravných ročníkov nastupujú do školy priebežne v čase 7:30- 7:45 hod.
    2. žiaci 1.-4. ročníkov priebežne v čase 7:45-8:00 hod.

     

    Po zmeraní teploty a dezinfekcii rúk odchádzajú deti do šatní, kde sa prezujú a odchádzajú do tried.

    Táto zmena sa netýka detí, ktoré chodia do ŠKD skôr.

     

    Mgr. Erika Tóthová

    zást. riaditeľky

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje