• Pravidlá dištančného vzdelávania pre žiakov

     

    1. Žiaci majú určený rozvrh online hodín – I. stupeň každý deň 1 hodina (SJL alebo MAT v čase, ktorý si dohodne triedny učiteľ), II. stupeň 2 hodiny v čase  podľa zverejneného rozvrhu. Online rozvrh je zostavený tak, aby žiaci II. stupňa mali 2x v týždni slovenský jazyk a literatúru a matematiku. Ostatné predmety sú zastúpené 1x v priebehu týždňa.
    2. Online hodiny II. stupňa sa budú realizovať prostredníctvom GAMOmeet alebo Googlemeet. Žiaci si nemusia nič inštalovať, dostanú link, na ktorý kliknú, a tak vstúpia na online hodinu. K účasti na online hodine potrebuje žiak pripojenie na internet, PC alebo notebook alebo smartfon. Žiaci I. stupňa budú mať online hodiny dohodnutým spôsobom (aj cez mesenger).
    3. Úlohy k predmetom, ktoré budú vyučované online, budú žiaci dostávať aj v týždni prostredníctvom portálu bezkrieda (na ktorý ste ich registrovali), prípadne mailom tak, aby si učivo precvičovali a fixovali.
    4. Predmety výchovného zamerania nebudú realizované online formou, ale iba formou zasielania primeraných úloh každý pondelok (s výnimkou týždňa od 11. do 15. januára 2021).
    5. Hodnotiť sa bude:
    1. Účasť žiakov na online hodinách – je považovaná za povinnú (ak má žiak doma zodpovedajúce podmienky).
    2. Aktivita žiaka na online hodine.
    3. Vypracovanie a odovzdávanie zadávaných úloh – je požadované, aby žiak odovzdal najmenej 80% vypracovaných zadaných úloh.
    4. Ústne odpovede žiakov na online hodine.
    5. Písomné odpovede žiakov získané dostupnými prostriedkami.
    1. Ak sa žiak nebude zapájať a nebude plniť úlohy, bude triedny učiteľ kontaktovať rodičov.
    2. Neplnenie úloh môže byť dôvodom preskúšania žiaka v súlade s platnou legislatívou.

     

    Pravidlá dištančného vzdelávania pre žiakov, ktorí nemôžu byť online

     

    1. Žiaci (členovia rodiny) si budú pravidelne preberať učivo aj zadania a podľa možností odovzdávať vypracované úlohy (v ideálnom prípade každý týždeň, v prípade obmedzení najneskôr po uvoľnení opatrení alebo – žiaci, ktorí sú mimo okresu Lučenec – po návrate do školy).
    2. Termín pre preberanie materiálov od učiteľov (a zároveň aj pre odovzdávanie vypracovaných zadaní) – každý utorok od 14:00 do 15:00 hod. na vrátnici školy v budove na ulici Karola Supa (Rúbanisko) alebo po vzájomnej dohode s učiteľa s rodičom (týka sa aj žiakov v budove na ulici Dr, Herza). Vypracované úlohy možno vhodiť aj v iný deň do poštovej schránky na budove školy.
    3. Hodnotiť sa bude:
    1. Aktivita žiaka vynaložená na preberanie a odovzdávanie úloh.
    2. Vypracovanie a odovzdávanie zadávaných úloh – je požadované, aby žiak odovzdal najmenej 80% vypracovaných zadaných úloh.
    3. Ústne a písomné doskúšanie žiaka po uvoľnení opatrení, resp. po návrate do školy
    1. Ak sa žiak nebude zapájať a nebude plniť úlohy, bude triedny učiteľ kontaktovať rodičov.
    2. Neplnenie úloh bude dôvodom preskúšania žiaka v súlade s platnou legislatívou.

     

    ROZVRH HODÍN

    pre žiakov II. stupňa pre dištančné vzdelávanie platný od 11. 01. 2021

    Online forma – žiaci sa pripájajú cez internet

    Prvé dve hodiny v rozvrhu (vyznačené modrou farbou) sú online. Žiaci sa na online hodinu pripájajú v určenom čase cez link zaslaný učiteľom (Googlemeet alebo Gamomeeet), prípadne po vzájomnej dohode využívajú skupinu v Messengeri.

    Čas online hodín:

    • pre 5. až 8. ročník – 1. hodina: 8:30 – 9:15 hod. , 2. hodina: 9:30 – 10:15 hod.
    • pre 9. ročník 1. hodina: 10:30 – 11:15 hod. , 2. hodina: 11:30 – 12:15 hod.

    Z ostatných predmetov, ktoré sú v rozvrhu ten deň, budú zadávané zadania a úlohy v čase od 8:00 do 9:00 hod. na bezkriedu (v prípade problémov na mail). Úlohy sú určené na ten deň. Preto odporúčame vypracovať ich počas dňa a odovzdať cez bezkriedu (prípadne mail). Tieto predmety sa nebudú vyučovať v ten deň online! V prípade problémov poradí Váš triedny učiteľ alebo učiteľ informatiky Ing. Debnár.

    5.A

    1

    2

    3

    4

    5

    PO

    SJL

    DEJ

    MAT

    ANJ

     

    UT

    MAT

    GEG

    SJL

    CTD

    ILI

    ST

    ANJ

    SJL

    MAT

    BIO

    MPU

    ŠT

    MAT

    ANJ

    SJL

    ILI

     

    PIA

    SJL

    BIO

    MAT

    GEG

     

     

    6.AS

    1

    2

    3

    4

    5

    PO

    SJL

    GEG

    MAT

    CTD

    ANJ

    UT

    MAT

    BIO

    SJL

    ILI

     

    ST

    ANJ

    INF

    ILI/KMN

    SJL

    MAT

    ŠT

    MAT

    FYZ

    SJL

    ANJ

     

    PIA

    SJL

    DEJ/OBN

    MAT

    FYZ

     

     

    6.B

    1

    2

    3

    4

    5

    PO

    GEG

    SJL

    MAT

    CTD

    ILI

    UT

    BIO

    MAT

    SJL

    ANJ

     

    ST

    FYZ

    ANJ

    MAT

    SJL

     

    ŠT

    INF

    MAT

    SJL

    ANJ

    ILI

    PIA

    DEJ/OBN

    SJL

    MAT

    FYZ

     

     

    7.AS

    1

    2

    3

    4

    5

    PO

    DEJ/OBN

    SJL

    MAT

    BIO

     

    UT

    GEG

    MAT

    INF

    SJL

     

    ST

    BIO

    SJL

    MAT

    ANJ

    ILI

    ŠT

    ANJ

    CHE

    SJL

    CTD

     

    PIA

    FYZ

    MAT

    ANJ

    CHE

    ILI

     

    7.B

    1

    2

    3

    4

    5

    PO

    MAT

    ANJ

    SJL

    CTD

    ILI

    UT

    DEJ

    SJL

    MAT

    ANJ

     

    ST

    MAT

    CHE

    SJL

    BIO

    ILI

    ŠT

    SJL

    GEG

    MAT

    ANJ

     

    PIA

    BIO

    FYZ

    MAT

    CHE

     

     

    8.AS

    1

    2

    3

    4

    5

    PO

    ANJ

    BIO

    SJL

    MAT

     

    UT

    MAT

    DEJ/OBN

    SJL

    FYZ

    ILI

    ST

    SJL

    FYZ

    MAT

    ANJ

    CTD

    ŠT

    GEG

    MAT

    SJL

    CHE

    ILI

    PIA

    CHE

    SJL

    MAT

    ANJ

     

     

    8.B

    1

    2

    3

    4

    5

    PO

    BIO

    MAT

    SJL

    CHE

    ILI

    UT

    SJL

    CHE

    MAT

    ANJ

    CTD

    ST

    FYZ

    GEG/OBN

    SJL

    MAT

     

    ŠT

    DEJ

    MAT

    SJL

    ANJ

    ILI

    PIA

    ANJ

    SJL

    MAT

    FYZ

     

     

    9.AS

    1

    2

    3

    4

    5

    PO

    SJL

    FYZ

    MAT

    ANJ

    ILI

    UT

    ANJ

    MAT

    SJL

    DEJ

     

    ST

    DEJ/OBN

    SJL

    MAT

    ANJ

     

    ŠT

    MAT

    CHE

    SJL

    DEJ

     

    PIA

    GEG

    BIO

    MAT

    SJL

    ILI

     

    9.B

    1

    2

    3

    4

    5

    PO

    MAT/FYZ

    SJL

    DEJ

    ILI

     

    UT

    CHE

    ANJ

    MAT

    SJL

     

    ST

    GEG

    DEJ/OBN

    MAT

    SJL

     

    ŠT

    BIO

    SJL

    ANJ

    MAT

     

    PIA

    SJL

    MAT

    ANJ

    DEJ

    ILI

     

    Iná forma (pre žiakov, ktorí nemajú možnosť využiť online formu) – žiaci dostanú úlohy inou formou (telefón, messenger, na vrátnici školy, ...).

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje