• Informácia pre Vás

     

    Zahájenie školského roku 2021/22

    Slávnostné zahájenie školského roku:

    • Na ulici Dr. Herza (prípravné ročníky, 1.  ročníky, 2. B a 2. C) o 8:00 hod. na námestíčku oproti Mestskej radnice.
     •  Po slávnostnom zahájení idú žiaci 1. a 2. ročníka do školy (bez rodičov). Neskôr idú postupne do školy aj žiaci prípravného ročníka – s rodičmi.
    • Na ulici K. Supa bude slávnostné zahájenie o 9:00 hod. (ostatné ročníky).
     •  Žiaci prichádzajú do školy o 8:00 hod., sú s triednymi učiteľmi. Po slávnostnom zahájené odchádzajú domov (s výnimkou internátnych žiakov).

     

    Prosíme, nezabudnite na Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Je to podmienka pre vstup do budovy školy.

    Tlačivo je k dispozícii na stránke školy (môžete si ho stiahnuť tu alebo v sekcii „Na stiahnutie“) a tiež na vrátnici v budove na ulici K. Supa a u p. Danišovej v budove na ulici Dr. Herza.

     

    Ďakujeme.


    Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťa - žiak - Stiahnuť

     

     

     

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje