• OZNAM

    V dôsledku výskytu ochorenia covid-19 v škole je prevádzka školy na ulici Karola Supa od 7. 10. 2021 upravená nasledovne:

    Vyučovanie, školský klub aj školský internát pokračujú v triedach I. stupňa.

    Dňa 7. 10. 2021 pokračujeme vo vyučovaní v piatom a v šiestom ročníku.

    Od 8. 10. 2021 prechádzajú z prevádzkových dôvodov všetky triedy II. stupňa na dištančné vyučovanie. Predpokladaný termín návratu do školy pre žiakov, ktorí nie sú v karanténe, je štvrtok 14. októbra 2021. Informovať Vás budú triedni učitelia.

    Žiaci II. stupňa sa budú vyučovať podľa upraveného rozvrhu – kombinácia online formy a zadávania úloh. Pravidlá dištančného vzdelávania sú zverejnené na webovej stránke školy.

     

    7. 10. 2021                                                                                                    Vedenie školy

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje