•  

    Oznam:

    Pokračuje prerušenie vyučovania – II. stupeň

     

    V súlade s Rozhodnutím ministra školstva SR č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. augusta 2020 podľa § 150, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene o doplnení niektorých zákonov a so súhlasom OÚ v Banskej Bystrici, odboru školstva

    sa predlžuje poskytnutie voľna pre žiakov 5. – 9. ročníka základnej školy

    v budove na ulici K. Supa 48 do 16. apríla 2021

    Toto voľno sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole a žiaci týchto tried pokračujú v dištančnej forme vzdelávania v rozsahu, aký nám umožňujú aktuálne personálne možnosti.

                S prípadnými otázkami sa obracajte na triednych učiteľov.

                Výchovno-vzdelávací proces v triedach II. stupňa bude obnovený prezenčnou formou v pondelok 19. apríla 2021.

    Pre ostatné triedy sa nič nemení a pokračujú v prezenčnej forme vyučovania.

     

     

                                                                                                                           Vedenie školy

     

     

     

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje