• Oznam:

    Prevádzka školy od 3. marca 2021

     

    Do piatku 5. marca 2021 sú v prevádzke materská škola a triedy prvého stupňa (pre všetky deti) v obidvoch budovách. V prevádzke je aj školský klub detí.

    Od pondelka 8. marca 2021 sa môže obnoviť aj  vyučovanie na II. stupni. Organizácia vyučovania bude nastavená podľa personálnych možností školy, o čom Vás budeme ešte informovať. Tzn., že v súvislosti s neprítomnosťou zamestnancov môže byť organizácia vyučovania upravená alebo môže pokračovať vyučovanie dištančnou formou u všetkých alebo niektorých tried. Informovať Vás budú triedni učitelia najneskôr v piatok 5. 3. 2021.

    Od pondelka 8. marca 2021 bude obnovená aj prevádzka školského internátu.

    Prevádzka našej školy aj od 8. marca 2021 pokračuje v nezmenenom režime, pre nás zatiaľ neplatí, že do školy chodia len deti rodičov, ktorí pracujú. Do školy a škôlky teda chodia aj naďalej všetky deti, samozrejme podľa aktuálnej situácie v škole. Dúfame, že tento raz vydržíme dlhšie, a preto Vás prosíme o Vašu podporu J.

    K tomu, aby sme to dokázali a aby Vaše deti mohli chodiť do škôlky a do školy, kým to celková situácia v regióne umožní, potrebujeme spoločne dodržiavať niektoré pravidlá, ktorými sa budeme navzájom chrániť, a to:

    • Aspoň jeden zo zákonných zástupcov musí mať platný (najviac 7-dňový) negatívny ag alebo PCR test*, ideálne by bolo, keby boli ochotní sa otestovať obaja J. Namiesto toho sa môžete preukázať týmito dokladmi: potvrdenie o prekonaní ochorenia covid-19* (nie viac ako tri mesiace dozadu), doklad o očkovaní* (aj druhá dávka, od ktorej uplynuli už dva týždne) alebo potvrdenie od lekára o zdravotných dôvodoch*, pre ktoré sa nemôžete testovať. Potrebné doklady kontrolujú formou nahliadnutia učitelia (väčšinou triedni). Tieto doklady vlastne potrebujete aj v prípade, že dieťa do školy odprevádzate – pre uplatnenie výnimky zo zákazu vychádzania.
    • Pri nástupe do školy zákonný zástupca odovzdáva alebo dieťa prinesie (!) vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie. Žiaľ, ak ho deti, ktoré chodia samé, nedonesú (aj s kópiou dokladu* zákonného zástupcu – viď. vyššie -, ktorú im vrátime), budeme ich musieť poslať domov.
    • Do priestorov školy, čo sa dnes týka najmä škôlky, môžu vstúpiť len osoby, ktoré sa preukážu negatívnym výsledkom testu (7 dní) alebo iným dokladom podľa výnimky.
    • V škole povinne nosíme rúško (dobré je mať náhradné J) a od 15. marca 2021 respirátor – dospelé osoby určite, čo sa týka detí, malo by to byť spresnené Vyhláškou (zatiaľ u detí do konca prvého stupňa ostáva rúško).
    • Rešpektujeme pravidlo, že v škole sú len zdraví – či zamestnanci, či deti. Ak už ráno vidíme, že niečo nie je v poriadku, riešme to a ostaňme, prosím, doma.  Dieťa, ktoré prejavuje známky ochorenia, umiestňujeme do izolačnej miestnosti a voláme rodičov. V tejto situácii si rodičia pre svoje dieťa musia bezodkladne prísť. Aj to nám pomohlo vydržať v prevádzke od septembra až do decembra. A teraz nás to môže výrazne podporiť.
    • Dochádzka našich žiakov II. stupňa do školy zatiaľ nie je podmienená testovaním – na rozdiel od iných škôl. Napriek tomu prosíme, aby ste zvážili, či by ste toto s Vašimi deťmi podstúpili. Určite by to prispelo k identifikácii najmä bezpríznakových ochorení. Veď aj všetci zamestnanci školy sa musia každých 7 dní testovať, aby boli šance pre pokračujúce vyučovanie a celú prevádzku školy.
    • Školský internát považujeme za prostredie s vyššou mierou rizika, aj keď sa usilujeme dodržiavať všetky pravidlá, aby sa ochorenie nešírilo. Ocenili by sme, keby ste zvážili, či pobyt v internáte je potrebný – deťom, ktoré môžu denne dochádzať, odporúčame túto formu. U detí, ktoré bývajú ďalej, odporúčame situáciu individuálne zvážiť, prípadne sa poradiť s triednym učiteľom. V prípade detí, ktoré na internát nastúpia, by sme boli radi, aby nastúpili s negatívnym výsledkom testu (svojho). Samozrejme aj tu platí negatívny výsledok testu zákonného zástupcu (alebo iný požadovaný doklad *).
    • Pre deti, ktoré nebudú prítomné v škole (dôvod je potrebné prerozprávať s triednym učiteľom), bude podľa personálnych možností školy zabezpečené dištančné vzdelávanie – o jeho forme Vás budú informovať triedni učitelia.

     

     

    V Lučenci, 03. 03. 2021                                                                                                                                                                                                                                        Vedenie školy

    Čestné vyhlásenie - bezinfekčnosť

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje