• OZNAM

     

     

     

    Naše CŠPP

    od 28. 10. 2020 až do odvolania prechádza na dištančnú formu poskytovania služieb.

    Dôvodom pre toto opatrenie je platné obmedzenie pohybu osôb a skutočnosť, že k výnimkám z tohto obmedzenia nepatrí sprevádzanie dieťaťa ani dochádzanie plnoletého klienta do CŠPP a z CŠPP.

    Pre komunikáciu s klientmi (zákonnými zástupcami) budeme využívať telefonickú, písomnú alebo mailovú komunikáciu alebo inú formu dištančnej komunikácie podľa dohody s klientom (jeho zákonným zástupcom).

     

    Kontakty nájdete na našej webovej stránke: www.zsisplc.edupage.org sekcia CŠPP – O nás.

     

    O zmenách Vás budeme informovať.

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje